FAQ - pytania i odpowiedzi z zakresu konsolidacji WSF i WSB we Wrocławiu
Zapraszamy do strefy studenta na stronie WSB, gdzie zebrane są informację, którymi mogą być zainteresowani studenci Wyższej Szkoły Bankowej. 
 
 
 
Zachęcamy do zapoznania się FAQ, zawierającym listę najczęściej zadawanych pytań z odpowiedziami dotyczącymi konsolidacji.
  
 
Planujemy, że do czasu zakończenia procesu konsolidacji zostanie ukończony nowy budynek WSB we Wrocławiu. Zajęcia będą odbywały się w kampusie przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu.
 
Tak, z dniem 1 października 2020 r. zostanie wydany nowy numer indeksu WSB we Wrocławiu.
 
Studenci Wyższych Szkół Bankowych korzystają z elektronicznego indeksu. Nowy indeks będzie dostępny w Extranecie WSB. Extranet to wewnętrzny serwis internetowy, który, podobnie jak e-dziekanat WSF, został stworzony dla studentów WSB, aby kontakt z uczelnią był jeszcze prostszy, szybszy i z każdego miejsca. Znajdziesz w nim m.in.: 
 • e-indeks czyli swoje oceny 
 • godziny konsultacji u wykładowców
 • godziny dyżurów władz uczelni
 • harmonogram i plan swoich zajęć
 • katalog biblioteki WSB
 • wszelkie informacje związane z terminami egzaminów
 • regulaminy i zarządzenia, które Cię obowiązują.
 
 
Legitymacje studenckie wydane przez WSF są ważne do dnia zakończenia konsolidacji. Do tego terminu wszyscy studenci WSF kontynuujący naukę w WSB we Wrocławiu otrzymają nowe legitymacje studenckie, wydane przez Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Wymiana będzie bezpłatna.
 
 
Umowy edukacyjne podpisane z WSF będą aneksowane. Od 12 maja 2020 r. wzór aneksu wraz z załącznikami jest dostępny w e-dziekanacie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: konsolidacja@wsf.edu.pl
Proces podpisywania dokumentów zaplanowany został na czerwiec br.
Procedura podpisywania i przekazywania dokumentów jest dostępna dla studentów w e-dziekanacie. 
Aneksy (2 egzemplarze) można dostarczać osobiście do Sekretaruatu WSF przy ulicy Sienkiewicza 32 we Wroclawiu lub za pośrednictwem poczty (proponujemy przesyłkę poleconą, z dopiskiem "aneks").
Główny termin podpisywania ankesów minął 30 czerwca br. Nastmiast dla osób, które nie mogły lub nie zdecydowały sie podpisać aneksów do tego czasu stalono uzupełniający termin zbierania dokumentów, który upływa z dniem 15 września br. (wtorek).
Uwaga! Data 15 września oznacza dzień, w którym podpisany aneks powinien znaleźć się już w WSF. Oznacza to, że w przypadku wyboru przekazania dokument pocztą/kurierem, data doręczenia nie powinna być późniejsza, niż wskazany termin graniczny, tj. 15 września. Ma to bardzo istotne znaczenie w kontekście przenoszenia danych z systemów informatycznych WSF do WSB.
 
 
To zależy od daty obrony pracy dyplomowej. Jeśli student przystąpi z sukcesem do egzaminu dyplomowego w głównej lub poprawkowej sesji w WSF, wówczas uzyska dyplom WSF (w sesji poprawkowej będzie to możliwe do 13 września). Jeśli student przystąpi do egzaminu dyplomowego po 1 października 2020 otrzyma już dyplom Wyższej Szkoły Bankowej.
Warto podkreślić, że uzupełnieniem dyplomu ukończenia studiów jest suplement, który zawiera informację o przebiegu studiów oraz informację (w przypadku studentów z naborów w latach 2017, 2018, 2019), że program studiów został przyjęty uchwałą Senatu WSF. 
 
 
Wysokość czesnego dla studentów WSF nie będzie wyższa niż do tej pory. 
 
 
Nie. Programów studiów rozpoczętych w latach 2018 i 2019 będzie realizowany zgodnie z planem.
 
 
Konsolidacja nie wpłynie na realizację oraz wysokość czesnego studiów dofinansowywanych z budżetu unijnego (projekt zintegrowany).
 
 
Polityka personalna wobec kadry dydaktycznej jest obszarem indywidualnych decyzji 
i podlega odrębnym ustaleniom między nauczycielem a władzami uczelni. Chcemy zapewnić jak najlepszą kadrę dydaktyczną, ufamy, że znakomita część obecnej kadry WSF podejmie współpracę z WSB w zakresie kształcenia filologicznego.
 
 
Planujemy, że 1 października 2020 r. e-dziekanat WSF zostanie wyłączony. Natomiast studenci otrzymają dostęp do Extranetu WSB, pełniącego analogiczne funkcje jak e-dziekanat WSF.
 
 
Obowiązują ich te same zasady, co pozostałych studentów. Będą mogli kontynuować naukę w WSB we Wrocławiu. Studentów powracających z urlopów obowiązuje Regulamin studiów WSF, a po 30.09.2020 r. Regulamin studiów WSB. Zgodnie z wytycznymi student powinien zgłosić się do Dziekanatu (WSF) przed rozpoczęciem roku akademickiego, celem ustalenia warunków powrotu na uczelnię. 
 
 
Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych nie zmieniają się. Nastąpiła jednak ważna zmiana w harmonogramie roku akademickiego, na mocy, której uległy przesunięciom niektóre z terminów składania prac dyplomowych, a w szczególności skrócona została poprawkowa sesja egzaminacyjna. Do egzaminu dyplomowego w sesji poprawkowej będzie można przystąpić wyłącznie do 13 września br. Prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem, publikacja w e-dziekanacie z dnia 22 maja br.
 
 
Zjazdy będą odbywały się z podobną częstotliwością jako obecnie. Harmonogram na nowy rok akademicki 2020/2021 zostanie przygotowany zgodnie z obecnym standardem. Informacje o terminach zajęć będą udostępnione w Extranecie.
 
 
Na stronie internetowej www.wsf.edu.pl udostępniony został formularz służący zadawaniu pytań otwartych. Zachęcamy do ich wysyłania! Odpowiedzi będą przesyłane bezpośrednio do pytającego na wskazany adres mailowy. Nowe pytania (wcześniej nieuwzględnione w niniejszym zestawie FAQ) wraz z odpowiedziami będą również publikowane w zakładce poświęconej konsolidacji w e-dziekanacie oraz na dedykowanej konsolidacji podstronie na stronie internetowej Uczelni. Równocześnie zachęcamy do wysyłania pytań na dedykowany adres mailowy: konsolidacja@wsf.edu.pl.
 
 
Jako student WSB:
 • Będziesz korzystać z nowej jakości obsługi – Twój e-dziekanat zamieni się na Extranet a dzięki aplikacji Moja WSB będziesz na bieżąco z planem zajęć, ocenami, aktualnościami itp.
 • Będziesz korzystać z lepszej infrastruktury uczelni, m.in. klimatyzowane sale, wi-fi, punkty gastronomiczne, automaty z napojami, parking.
 • Kierunek na którym studiujesz jest pod stałą opieką menedżera kierunku, który dba o najwyższy poziom nauczania.
 • Możesz studiować w takich państwach jak: Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Holandia. Ponad 60 uczelni partnerskich – aż tyle uczelni partnerskich współpracuje z WSB we Wrocławiu.
 • Uzyskasz dostęp do księgozbioru liczącego 97 500 książek, ponad 120 prenumerowanych czasopism oraz dostęp do wielu baz danych
 • Korzystasz z programu "Wiele Studenckich Bonusów"; to innowacyjny program rabatowy, który powstał specjalnie dla studentów i słuchaczy WSB
 • W przerwach między zajęciami zrelaksujesz się w specjalnie zaaranżowanych do wypoczynku strefach studenta, wyposażonych w wygodne kanapy i stoliki, a w cieplejszych porach roku w zielonej części naszego kampusu w otoczeniu trawy i drzew.
 • Możesz wstąpić do organizacji studenckich i kół naukowych, które funkcjonują w WSB.
 • Będziesz miał do dyspozycji szeroką ofertę Biura Karier, które pomoże Ci w wyborze ścieżki zawodowej oraz umożliwi odbycie praktyki lub stażu w firmach współpracujących z WSB. Biuro Karier także wesprze Cię w poszukiwaniach stałej pracy.
 • Masz szanse dołączyć do zróżnicowanych sekcji sportowych. Piłka nożna, koszykówka, siatkówka a może joga? Sekcje sportowe dostępne dla studentów wszystkich kierunków.
 • Możesz pracować w ramach “Drużyny WSB”.
 • Otrzymasz dyplom Uczelni rozpoznawalny w wielu miastach w Polsce. Wyższe Szkoły Bankowe mają swoje siedziby w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Kształcenie w Wyższej Szkole Bankowej daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
 
 
Tak, WSB stara się wspierać pasje studentów. Na uczelni działają koła naukowe, stowarzyszenia i organizacje, np. Grupa Projektowa, która organizuje szkolenia, seminaria i wydarzenia kulturalne i eventy rozrywkowe, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Koło naukowo-biznesowe KIWI i wiele innych. Każdy znajdzie coś dla siebie.
 
 
 
Tak. 
 
 
Studenci, którzy nie zdążyli przygotować pracy dyplomowej i nie obronili się do dnia 13.09.2020 r. mogą kontynuować nauką jako studenci WSB we Wrocławiu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na obronie otrzymają dyplom WSB.
 
 
Rok akademicki 2019/2020 będzie przeprowadzany zgodnie z harmonogramem. 
Ewentualne zmiany zostaną naniesione na kalendarz roku akademickiego, który jest dostępny na stronie internetowej uczelni oraz w e-dziekanacie.
 
 
Do 30.09.2020 r. studentów WSF obowiązuje Regulamin studiów w WSF we Wrocławiu, dostępny m.in. na stronie internetowej Uczelni (https://www.wsf.edu.pl/o-uczelni,staut.xml). Regulaminy WSF i WSB we Wrocławiu zostały ujednolicone. Nie mniej od 1.10.2020 r. studentów będzie obowiązywał Regulamin studiów obowiązujący w WSB we Wrocławiu. 
 
 
Stypendium naukowe przyznane w roku akademickim 2019/2020 pozostaje bez zmian do końca semestru letniego. Po 30 września 2020 roku, średnia ocen do stypendium naukowego będzie wyliczana zgodne z regulaminem stypendialnym WSB we Wrocławiu, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2020 roku.
 
 
Do końca roku akademickiego 2019/2020 Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu będzie funkcjonował bez zmian.
 
 
Program Erasmus+ działa na analogicznych zasadach jak program w WSB. Status studenta, który zakończył pozytywnie rekrutację na październikowe wyjazdy pozostaje niezmienny. Student nie musi się poddawać kolejnej rekrutacji.
 
 
Tak, dla obecnych studentów filologia włoska na I stopniu (licencjat) będzie kontynuowana. Natomiast nie będzie uruchomiona rekrutacja na tę specjalność na studiach I stopnia na rok akademicki 2020/2021.
 
 
Tak, z dniem 1.10.2020 r. studia magisterskie „przechodzące z WSF” będą realizowane w WSB. Nowa oferta studiów II stopnia na rok akademicki 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej wsf.edu.pl.
 
 
W tym zakresie nic się nie zmienia. Zaliczenie praktyk należy traktować, jak zaliczenie każdego innego przedmiotu z planu studiów. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyk należy złożyć w Dziekanacie WSF najpóźniej do 13.09.2020 r. Obowiązują wzory dokumentów WSF, które są dostępne w e-dziekanacie. W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem praktyk, Panią Małgorzatą Kaspryszyn.
 
 
W nowej ofercie studiów nie będzie prowadzona rekrutacja na filologię angielską realizowaną do tej pory w WSB. Natomiast studenci filologii na obecnym 1 i 2 roku studiów w WSB będą realizować swój program aż do jego zakończenia. Programy studiów nie będą łączone. “Filologia WSB” i “Filologia WSF” będą realizowane osobno.
 
 
Wszystkie kursy i materiały opracowane, i publikowane na Platformie e-l WSF, wykorzystywane w realizacji programu studiów filologicznych, zostaną przeniesione na Platformę e-learningową WSB. To możliwe, bo obie platformy przygotowane zostały w oparciu o ten sam system do kształcenia zdalnego – Moodle.
 
 
Tak, kartoteka studenta zostanie w pełni przeniesiona do WSB.
 
 
Student po podpisaniu aneksu do umowy nie będzie aktywnie zaangażowany w transfer i przeniesienie danych do WSB. W odpowiednim czasie zostanie zaproszony na spotkanie dotyczące szkolenia z Extranetu (e-dziekanatu), Platformy e-learningowej itp.
Wzór aneksu wraz załącznikami dostępny jest w e-dziekanacie dla wszystkich studentów.
 
 
Oferta filologiczna zostanie przeniesiona do WSB do Wydziału Finansów i Zarządzania we Wrocławiu. Na tym wydziale prowadzone są z sukcesem także takie kierunki, jak m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, informatyka, inżynieria zarządzania, logistyka, zarządzanie, turystyka i rekreacja.
 
 
Tak. W przypadku rezygnacji z kontynuacji studiów w WSB, otrzymają Państwo zaświadczenie o przebiegu studiów. Uzyskanie o zaliczeniu danego roku studiów, rozumianym jako uzyskanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych dla danego roku, będzie uzależnione od wyników uzyskanych w sesji zamykającej dany rok studiów.
 
 
Studia podyplomowe w zakresie filologii będą są już obecnie realizowane przez WSB. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.
 
 
Planujemy, że zajęcia będą odbywać się w najnowocześniejszym budynku kampusu, całkowicie dostosowanym do osób niepełnosprawnych, z bezpłatnym parkingiem dla studentów, licznymi strefami chillout, bufetami, restauracją, punktami ksero. Budynek wyposażony jest również w laboratoria komputerowe, laboratoria VR, pracownie tłumaczeń symultanicznych.
Jeśli chodzi o stację rowerów miejskich najbliższa jest dostępna na rogu ulic Fabrycznej i Wagonowej – numer stacji 15036. Natomiast na terenie kampusu dostępne są parkingi rowerowe.
 
 

Stan epidemii wywołanej występowaniem koronawirusa nie wpływa na termin konsolidacji, którego finalizacja jest niezmiennie wyznaczona na 30 września 2020. Zajęcia dydaktyczne w obu Uczelniach, w tym także seminaria dyplomowe, odbywają się w trybie zdalnym, z zapewnieniem uzyskania przez studentów wymaganych efektów uczelnia się. Działy administracyjne pracują w trybie zdalnym w pełni efektywnie. To zapewnia skuteczność działań obu Uczelni, w tym w obszarze konsolidacji, mimo zmienionych – wymuszonych epidemią – warunków. O jakichkolwiek zmianach dot. przebiegu procesu konsolidacji bezzwłocznie zostaną Państwo zawiadomieni!

 
 

Wyższa Szkoła Bankowa prowadzi edukację filologiczną również w Gdańsku, Gdyni i Poznaniu. Natomiast możliwość przeniesienia i kontynuowania studiów na wymienionych oddziałach zawsze rozstrzygana jest indywidualnie. Zapraszamy do sprawdzenia szczegółowej oferty na wybranej WSB. W przypadku zainteresowania ofertą innej WSB niż wrocławskiej prosimy o kontakt z biurem rekrutacji wybranej WSB.

 

38. Czy studenci filologii norweskiej będą mogli kontynuować naukę na studiach uzupełniających (studiach magisterskich)?

 

Obecnie nie mamy w ofercie studiów magisterskich na filologii norweskiej. Jest to również związane z tym, że studenci z pierwszego naboru na filologię norweską (studia licencjackie) kończą proces edukacyjny w roku akademickim 2020/2021. Natomiast nie wykluczamy takiej możliwości przyszłości.

 

39. Dlaczego WFS nadal prowadzi nabór na kolejny rocznik, skoro de facto - WSF nie będzie już istnieć jako samodzielna szkoła?

WSF prowadzi rekrutację na studia magisterskie. Natomiast cała oferta edukacyjna po konsolidacji zostanie przeniesiona na WSB, a przyjęci na studia w tegorocznym naborze od 1 października br. automatycznie staną się studentami WSB. Kandydaci na studia są o tym rozwiązaniu informowani podczas procesu rekrutacji na stronie www oraz podpisują stosowne umowy.

Natomiast rekrutacja na studia I stopnia (studia licencjackie) została przeniesiona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zapisy prowadzone są przez stronę https://www.wsb.pl/rekrutacja/krok1

 

40. Co z biblioteką WSF? Do kiedy będzie dostępna na studentów?

W związku z procesem konsolidacji WSF i WSB we Wrocławiu, w okresie wakacyjnym księgozbiór WSF zostanie przeniesiony do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - Budynku A, przy ul. Fabrycznej 29-31. 

Wypożyczenia i zwroty z księgozbioru WSF przy ul. Sienkiewicza 32 będą możliwe do dnia 20 czerwca br. włącznie. 

Ponowne wypożyczenia/zwroty będą możliwe od 14 września 2020 r. w Bibliotece WSB przy ul. Fabrycznej 29-31 we Wrocławiu. 

Natomiast seminarzyści, którzy przystępują do egzaminów dyplomowych w terminach wrześniowych będą mogli zwroty książek i multimediów (w celu rozliczenia karty obiegowej) realizować od sierpnia br. (Bibliotek WSB, przy ulicy Fabrycznej 29-31).

Szczegółowe informacje są dostępne w e-dziekanacie.

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych