Uczelnia akademicka
Uczelnia akademicka

Wyższa Szkoła Filologiczna to uczelnia akademicka. Wydział Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, na mocy uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów  z dnia 25 lutego 2013 r., posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Jest to kolejny dowód uznania najwyższej jakości kształcenia i badań naukowych prowadzonych w naszej uczelni. Przyznanie nam uprawnień do nadawania stopnia doktora było możliwe dzięki zatrudnianiu wybitnej kadry naukowo-dydaktycznej, stale udoskonalanym nowoczesnym programom nauczania oraz ciągłemu utrzymywaniu wysokich standardów kultury organizacyjnej naszej uczelni.
W konsekwencji tego ważnego wydarzenia, Wyższa Szkoła Filologiczna stała się czwartą niepubliczną uczelnią w Polsce, posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie językoznawstwa, w tym jedyną na Dolnym Śląsku.
Mamy nadzieję, że przyznanie nam uprawnień doktorskich sprawi, że zaufanie, jakim darzą nas nasi studenci i kandydaci na studia jeszcze wzrośnie, a absolwentom doda prestiżu i zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.
Osoby zainteresowane doktoratem w WSF zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wszczęcia przewodu doktorskiego w trybie eksternistycznym.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych