dr hab. Adam Wojtaszek

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Specjalności naukowe: pragmatyka językowa językoznawstwo kontrastywne języki specjalistyczne: język reklamy, język prawniczy

Zainteresowania badawcze: Skupiają się przede wszystkim na języku reklamy, zarówno w ujęciu analitycznym, jak i w zakresie badań nad odbiorem i zrozumieniem komunikatów reklamowych. Narzędzia opisu, należą do pragmatyki i semantyki językowej. Kwestie związane z językoznawstwem kontrastywnym, szczególnie w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego,a nawet chińskiego.

Prowadzone przedmioty: 

Seminarium doktoranckie (Program Doktorancki WSF)

Seminarium magisterskie

Seminarium przedmiotowe

Seminarium uzupełniające

Tłumaczenia specjalistyczne: prawnicze i unijne

Opieka promotorska i naukowa

 • liczba wypromowanych licencjatów: około 50
 • liczba wypromowanych magistrów: ponad 200

Publikacje naukowe samodzielne (książki)

 • Wojtaszek, A. (2002). Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (250 stron)
 • Wojtaszek, A. (2011). Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements: Polish, English and Chinese Perspective. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW (282 strony).

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne 

 • Wojtaszek, A. (2002). Oxford English Dictionary - Wielki Słownik Angielsko-Polski PWN – Oxford, praca zbiorowa, Adam Wojtaszek: opracowanie części haseł słownikowych (draft – duck), Oxford: Oxford University Press / Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Arabski, J. i A. Wojtaszek (red.) (2009a) Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW.
 • Arabski, J. i A. Wojtaszek (red.) (2009b) Language Learning Studies. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW.
 • Arabski, J. i A. Wojtaszek (red.) (2010). Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspectives on SLA. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications.
 • Arabski, J. i A. Wojtaszek (red.) (2011a). The Acquisition of L2 Phonology. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications.
 • Arabski, J. i A. Wojtaszek (red.) (2011b). Individual Learner Differences in SLA. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications.
 • 7. Arabski, J. i A. Wojtaszek (red.) (2011c). Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin, Heildelberg: Springer.

Artykuły 

 • Wojtaszek, A. (1997a). Transfer of pragmalinguistic behaviour - looking for evidence”, w: Janusz Arabski (red.), Foreign Language Acquisition Studies, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojtaszek, A. (1997b). Struktura pragmatyczna reklam radiowych w języku polskim i angielskim, w: Janusz Arabski (red.), Język biznesu - języki specjalistyczne, Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO
 • Wojtaszek, A. (1998). The process of Foreign Culture Acquisition in present-day Poland, w: Janusz Arabski (red.), Studies in Foreign Language Learning and Teaching, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojtaszek, A. (1999a). A Diachronic Look at the Process of Foreign Culture Acquisition, w: Maria Wysocka (red.), On Language Theory and Practice (257-268). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojtaszek, A. (1999b). Perswazja w języku reklam radiowych, w: Janusz Arabski (red.), Język - biznes – media (83-95). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2002). Niewerbalne elementy perswazji w reklamie radiowej, w: Janusz Arabski (red.), Z problematyki języków specjalistycznych (113-126). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2003). Reklama - odzwierciedlenie kultury? w: Alina Jackiewicz (red.), Zeszyty naukowe NKJO w Zabrzu (81-90). Zabrze: Wydawnictwo NKJO w Zabrzu.
 • Wojtaszek, A. (2004a). Functions of English in Polish press advertisements, w: Ewa Borkowska i Andrzej Łyda (red.), Wor(l)ds in transition (45-55). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2004b). Stereotypes of women in Polish radio and press advertisements, w: Anthony Barker (red.), The Power and Persistence of Stereotypes (217-228). Aveiro: Universidade de Aveiro.
 • Wojtaszek, A. (2005). Teraz albo nigdy – perswazyjne użycie czasu w reklamie, w: Ewa Borkowska i Andrzej Łyda (red.), Czas w języku i kulturze (110-120). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2007a). The ‘Politeness’ framework in the contrastive study of Polish and British commercials, in: Linguistica Silesiana, 30, 81-95.
 • Wojtaszek, A. (2007b). What is the message? Mental processing of advertising claims, w: Janusz Arabski (red.), Challenging tasks for psycholinguistics in the new century (293-306). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojtaszek, A. (2007c). Informatyczna e-wolucj@ języka w przestrzeni wirtualnej, w: Andrzej Łyda (red.), Przestrzenie języka (151-170). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2008). Errare necesse est – o tajnikach nawigacji po wzburzonych falach współczesnej reklamy, w: Małgorzata Kita (red.), Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej (271-283). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2009a). Przekraczanie granic znaczeniowych w kontekstach familijnych, w: Andrzej Łyda i Krystyna Warchał (red.), Granice rozmyte – terytoria niczyje. Studia z zakresu języka i kultury (21-30). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2009b). Forms of salutations in Polish student-to-teacher electronic mails, in: Maria Wysocka (red.), On Lanugage Structure, Acquisition and Teaching (243-255). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojtaszek, A. (2009c). Information processing and recall of foregrounded elements in Polish press advertisements. Linguistica Silesiana, 30, 169-184.
 • Wojtaszek, A. (2010a). Przetwarzanie informacji w komunikacji masowej: reklama prasowa w oczach zróżnicowanych odbiorców, w: Joanna Nijakowska (red.), Język a komunikacja: interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym (237-255). Kraków: Tertium.
 • Wojtaszek, A. (2010b). Relative salience of information and associative connotations in press advertisements, w: Leonor Scliar-Cabral (red.), Psycholinguistics. Scientific and technological challenges (364-376). Porto Alegre: EDIPUCRS. 20. Wojtaszek, A. (2010c). Pół żartem, pół serio, czyli po co reklamodawcy manipulują stereotypami, w: Janusz Arabski, i Justyna Ziębka (red.), Płeć języka, język płci (229-248). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2010d). What do we study when we study the use of borrowings in advertisements? Linguistica Silesiana , 31, 209-218.
 • Wojtaszek, A. (2011). Optimal innovation in press advertisements. Linguistica Silesiana , 32, 121-132.

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych

 • Polish Association for the Study of English (PASE)
 • European Association for the Study of English (ESSE)
 • Polska Akademia Nauk, Oddział Regionalny w Katowicach
 • International Society of Applied Psycholinguistics

Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia:

 • Tłumaczenie katalogów ze zbiorami prac i opisujących twórczość artystów, promujących wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach - Józef Budka (1999), Tadeusz Grabowski (2000), 4 Triennale Grafiki Polskiej (2000), Renata Bonczar (2000).
 • Tłumaczenie streszczeń prac naukowych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ( od 1999).
 • Tłumaczenie materiałów dydaktycznych z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców ("Tęczowa gramatyka języka polskiego - 2013).
 • Tłumaczenie konsekutywne podczas uroczystości otwarcia konsulatu honorowego Litwy w Katowicach, październik 2009.
 • Tłumaczenie symultaniczne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2010/11 w Uniwersytecie Śląskim.
 • Tłumaczenie konsekutywne oraz opieka nad gośćmi zagranicznymi, uczestnictwo w rozmowach podczas 1 Festiwalu Producentów Filmowych RegioFun w Katowicach, październik 2010.

Dodatkowe informacje:

 • Autorstwo części haseł słownikowych w Wielkim Słowniku Angielsko-Polskim Oxford PWN, rok 2002.
 • Pełnienie funkcji egzaminatora dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych j. angielskiego w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w latach 1999-2008.
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych