dr Ágata Cáceres Sztorc

Specjalności naukowe:

 • studia latynoamerykańskie
 • kulturoznastwo i literatura Ameryki Łacińskiej
 • medioznastwo 
 • gender studies 

Zainteresowania badawcze:

 • tożsamość latynoamerykańska
 • kinematografia i mass media w Ameryce Łacińskiej
 • nurty feministyczne, prawa kobiet i ochrona praw człowieka w Ameryce Łacińskiej, w szczególności Peru

Przedmioty prowadzone w WSF:

 • Seminarium
 • Pisanie akademickie
 • Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH) - podręcznik
 • Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH) - konwersacje
 • Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH) - sprawności zintegrowane
 • Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH) - mówienie
 • Kultura Hiszpanii
 • Wybrane zagadnienia z kultury i historii literatury hiszpańskiego obszaru językowego
 • Lektorat języka hiszpańskiego
 • Język w biznesie

 • Język w turystyce

Uzyskane stopnie i tytuly naukowe:
2015 Uniwersytet w Salamance - Studia Latynoamerykańskie - doktor; Uznana nagroda akademicko-naukowa: "Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Salamanca"
2008 Uniwersytet w Salamance - Studia Latynoamerykańskie - master 

Konferencje naukowe, referaty i publikacje:

2007 Konferencja Międzynarodowa Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ CMUN Barcelona, (Hiszpania)

2008 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transformacje Ameryki Łacińskiej” Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

2008 Konferencja Dni Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Bydgoszczy

2009 Konferencja Kolegium Nauczycielski w Bydgoszczy

2010 Konferencja Abre los Ojos Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

2011 Konferencja Abre los Ojos Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

2012 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: KOBIETA INDIAŃSKA U PROGU XXI WIEKU, Uniwersytet Warszawski

2013 Konferencja Abre los Ojos Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

2014 Międzynarodowa Konferencja: Foro Internacional: "Mujeres, política y democracia. Rompiendo los techos de cristal en América Latina”, Salamanca (Hiszpania)

2016 Ogólnopolska Konferencja: „Mała wielka zmiana w Ameryce Łacińskiej XXI wieku”, Uniwersytet Warszawski Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA

2016 Miedzynarodowa Konferencja Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina CEISAL: “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, Salamanca (Hiszpania)

2016 październik Uniwersytet Jagiellonski, Konferencja Sympozjum: "México en el siglo XXI"

2017 Publikacja samodzielna: “Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura contemporánea peruana (cine, televisión y creación literaria) Peter Lang Publishing

2017 Konferencja Międzynarodowa: LASA - Latin American Studies Association Lima, Perú (PUCP). Referat i prezentacja książki.

2017 Prezentacja książki w Limie, Perú -  Casa de la Literatura Peruana

2017 Prezentacja książki Kongres LASA. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

2017 Konferencja Międzynarodowa: FLACSO España. Uniwersytet w Salamance. Referat i organizacja sympozjum: Representaciones de género y violencias en la cultura latinoamericana

2017 Konferencja Open Society, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

2017 Prezentacja książki Uniwersytet w Salamance Konferencja FLACSO España

2018 Prezetacja książki w księgarni Juan Rulfo Fondo de Cultura Económica w Madrycie

2018 Prowadzenie kursu PEA Programa de Estudios Abiertos na studiach Master na Uniwersytecie w Salamance

2018 Konferencja Naukowa: "Perspectivas y visiones contemporáneas de la violencia de género en América Latina" Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Współorganizacja i ogłoszenie referatu.

2018 Konferencja Naukowa Międzynarodowa Latynoamerykanistów LASA- Latin American Studies Association, Barcelona. Ogłoszenie referatu.

2018 Konferencja Naukowa Międzynarodowa Literatury Iberoamerykańskiej, Bogota (Kolumbia). XLII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (IILI) 2018: «Encuentro de Bogotá: intersecciones, desacuerdos, pertenencias». Ogłoszenie referatu.

2018 Międzynarodowy Kongres Amerykanistów, ICA, Salamanka, Hiszpania.  Congreso de Americanistas ICA Salamanca. Ogłoszenie dwóch referatów.

2018 - III Konferencja Latynoamerykanistyczna. Zakład Stosunków Międzynarodowych - Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ogłoszenie referatu.

2019 - Publikacja artykułu w książce Contraculturas y Subculturas en el cine latinoamericano (1975-2015) Sonia García López, Ana María López Carmona (editoras), Tirant Humanidades, Valencia, España.

2019 - Autorka Flora Tristán w książce Cuando Ellas Cuentan Narradoras Hispánicas de ambas orillas, Editoras María José Bruña Bragado y Ana Pellicer Vázquez. Editorial Relee, España.

 
 

 

Informacje dodatkowe:

 • od 2016 Członkini Instytutu Iberoamerykańskiego Uniwersytetu w Salamance.
 • 2016 Warsztaty o metodologiczne o profilu badawczym na tle kulturowym i społecznym dla studentów master na Uniwersytecie w Salamance
 • 2016 Artykły cykliczne dla Condistintosacentos: oficjalny blog Instytutu Iberoameryki Uniwersytetu w Salamance
 • od 2014 współpraca i cykliczne artykuły dla Fundacji na rzecz praw kobiet MujeresMundi (Belgia)
 • od 2014 współpraca z Fundacją Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu

Liczba wypromowanych licencjatów: 47

Liczba prac recenzowanych: 8

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych