mgr Agnieszka Babarowska-Srokowska

Absolwentka Italianistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat łączy pracę dydaktyczną z praktyką tłumaczeniową. Od ponad 15 lat jest związana z Grupą Bosetti Global Consulting z siedzibą we Wrocławiu, dla której tłumaczy teksty specjalistyczne z i na włoski. Specjalizuje się w tłumaczeniach biznesowych, finansowych i prawnych wykonując przekłady korespondencji i sprawozdań finansowych, biznesplanów, umów, uchwał, opisów wdrożeń, dokumentów księgowych i kadrowych, aktów i opinii prawnych, pełnomocnictw i upoważnień, dokumentów przetargowych, publikacji naukowych, korespondencji elektronicznej oraz wiele innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności firmy na arenie międzynarodowej. Bierze udział w tłumaczeniach ustnych oraz organizacji paneli dyskusyjnych podczas wydarzeń biznesowych organizowanych w Centrum Konferencyjm na Stadione Miejskim we Wrocławiu, typu Aeromixer i Energy Mixer.

Zainteresowania badawcze: historia przekładu, recepcja przekładu, zagadnienia translatoryki i procesu tłumaczenia, metodologia nauczania języków obcych 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych