dr Agnieszka Martinez Lozano

Specjalność naukowa:

 • filologia hiszpańska

Prowadzone przedmioty:

 • Kultura Hiszpanii
 • Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH) gramatyka, sprawności zintegrowane, pisanie
 • lektorat języka hiszpańskiego

Zainteresowania badawcze: 

 • kino hiszpańskie
 • kino Juana Antonio Bardema
 • kobieta hiszpańska okresu dyktatury
 • frankizm
 • historia Hiszpanii XX wieku

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2007 Uniwersytet Wrocławski - magister

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Mały, studencki, ilustrowany przewodnik po kinie hiszpańskim”, Wrocław 2007.
 • Martinez Lozano, A. 2015: Przełamując stereotypy. Portrety Hiszpanek czasów frankizmu w twórczości filmowej Juana Antonio Bardema. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Artykuły:

 • Recenzja książki Alicji Helman Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury, 5 str., “Estudios Hispánicos”, t. XVI, Wrocław 2009.
 • Artykuł Tragedia przy Głównej Ulicy. “La señorita de Trevélez” de Carlos Arniches według Juana Antonio Bardema, 18 str., “Studia Filmoznawcze”, t. XXX, Wrocław 2009. 
 • Artykuł “Calle Mayor”, mejor ejemplo de la presencia de Carlos Arniches en el cine español, 11 str., Studia Romanica Bratislavensia, t. VII, Bratislava 2009.
 • Artykuł Aprender del cine. “Azul oscuro casi negro” y su explotación didáctica en el aula de ELE, Studia Romanistica Beliana, 9 str., Italia 2009. 
 • Artykuł „Surcos” (Bruzdy), czyli film czarny wobec hiszpańskiej rzeczywistości powojennej, 21 str., „Studia Filmoznawcze”, t. XXXI, Wrocław 2010.
 • Artykuł (w druku) Del ojo que ve al ojo que piensa: el cine de Juan Antonio Bardem como un medio de conocimiento sobre la mujer española de los 50., Congreso CIMUAT, Universidad Politécnica de Valencia, Walencja 2010.
 • Sycińska, A 2014: La otredad vista desde el prisma de la provincia española de los años 60: Nunca pasa nada (1963), de Juan Antonio Barde. In:  Fernández Ulloa, T. (red.) Otherness in Hispanic Culture. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, str. 549-559.
 • Sycińska, A. 2014: Lo que el título se llevó. In: Jaromin, T., Kolankowska, M., Sawicki, P. (red.) Traducir una cultura a otra.  Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, s. 57-67.
 • Martinez Lozano, A. 2015: Novela negra en la gran pantalla. Análisis comparativo de Crónica sentimental en rojo de Francisco González Ledesma con la versión cinematográfica realizada por Francisco Rovira Beleta. W: III Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el Cine en Español y Portugués" T. I. Salamanca: Centro de Estudios Brasilenos, str. 467-481.
   

Referaty i odczyty: 

 • 2010 – Universidad de Elche: Del ojo que ve al ojo que piensa: el cine de Juan Antonio Bardem como un medio de conocimiento sobre la mujer española de los 50.
 • 2010 – Estudios de Cine Ciudad de La Luz (Alicante): La imagen de la mujer en “Calle Mayor” de Juan Antonio Bardem

Konferencje naukowe:

 • 2007 I Jornadas Didácticas w WSF
 • 2008 Jornadas de Estudios Románicos w Bratysławie
 • 2008 II Jornadas Didácticas w WSF
 • 2009 Jornadas de Lenguas Románicas w Banskiej Bystrzycy
 • 2010 III Jornadas Didácticas en WSF
 • 2010 Congreso Internacional Mujer Arte y Tecnología w Walencji

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych