mgr Aleksander Brzózka

Specjalność naukowa:

 • Literatura dziecięca
 • Teoria przekładu
Prowadzone przedmioty:
 • Tłumaczenia specjalistyczne: techniczne
 • Tłumaczenia specjalistyczne: narzędzia komputerowe CAT
 • PNJA tłumaczenia
 • Lektorat j. angielskiego

Zainteresowania badawcze:

 • teoria i praktyka przekładu literatury dla dzieci i dla dorosłych
 • anglojęzyczna literatura dziecięca
 • dydaktyka przekładu
 • dydaktyka języka technicznego
 • techniki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego jako obcego

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2005 Uniwersytet Wrocławski - magister

Artykuły:

 • Brzózka, Aleksander. Czy starożytni Grecy znali kopciuszka? Graham Anderson, Fairytale in the Ancient World. "Literatura Ludowa", 6/2007.
 • Brzózka, Aleksander. Zastosowanie materiałów audiowizualnych w nauczaniu angielskiego języka technicznego. Materiały XIV konferencji naukowo-dydaktycznej "Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych", SJO Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 24-26 IX 2010. W druku.
 • Brzózka, Aleksander. Czy strategia redukcji może służyć egzotyzacji, czyli gdzie się podziała Sierotka Marysia w angielskim przekładzie? "Przekładaniec". W druku.

Referaty i odczyty:

 • Brzózka, Aleksander. Zastosowanie materiałów audiowizualnych w nauczaniu angielskiego języka technicznego. XIV Konferencja naukowo-dydaktyczna "Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych", SJO Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 24-26 IX 2010.
 • Brzózka, Aleksander. Representations of Female Characters in Adaptations of Macbeth for Children and Their Polish Translations. Międzynarodowa konferencja naukowa "Adaptation: Chance for Development or Threat of Decline of Children’s and Young Adults’ Literature?", Instytut Filologii Polskiej UWr., Wrocław 18-20 XI 2010.

Doświadczenie zawodowe:

 • Tłumaczenie artykułów naukowych i referatów konferencyjnych z zakresu architektury, budownictwa, energetyki, mechaniki, górnictwa, inżynierii środowiska na zlecenie Politechniki Wrocławskiej.
 • Tłumaczenie monografii dot. kryptografii kwantowej na zlecenie Politechniki Wrocławskiej.
 • Tłumaczenie dokumentacji wewnętrznej Politechniki Wrocławskiej z zakresu budownictwa, górnictwa i sportu.
 • Tłumaczenie zgłoszeń patentowych na zlecenie kancelarii rzeczników patentowych.
 • Tłumaczenie telekonferencji pomiędzy partnerami biznesowymi w Polsce i Iraku, maj 2006.
 • Tłumaczenie konsekutywne wystąpień podczas konferencji Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego "Adaptacja dla dzieci i młodzieży", 2010.

Informacje dodatkowe:

Barrie, J.M. "Piotruś Pan, czyli chłopiec, który nie chciał dorosnąć".  Aleksaner Brzózka, tłum. Atut. Wrocław 2010.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych