dr Aleksandra Wach

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo stosowane
 • nauczanie języka angielskiego jako jezyka obcego
 • przyswajanie języka obcego

Prowadzone przedmioty:

 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium przedmiotowe
 • Wykład monograficzny
 • Zajęcia specjalizacyjne

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ muzyki na proces przyswajania języka
 • rola wiedzy metajęzykowej w uczeniu się języka
 • implikacje dydaktyczne związane z nauczaniem grmatyki języka angielskiego w formalnym nauczaniu.
 • projekty badawcze weryfikujace postawy nauczycieli oraz studentów w stosunku do języka angielskiego jako języka międzynarodowego oraz intensywnośc kontaktów młodzieży licealnej z językiem angielskim poprzez komunikację internetową.

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1994 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - magister
2003 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - doktor

Publikacje naukowe samodzielne (książki):

 • Siek-Piskozub T, Wach A. 2006. Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Wąsik Z, Wach A. (eds.) 2010. Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej.

Artykuły:

 • 2005. The exploration of the function of English language songs in vocabulary acquisition: research findings. Scripta Neophilologica Posnaniensia VII: 159-179.
 • 2005. “Music in EFL: the sociological, psychological and cognitive perspectives.” In: Beaven, B. (ed.) IATEFL 2005. Canterbury: IATEFL, 111-113.
 • 2006. Wach A, Siek-Piskozub T. “EFL classroom research in the Polish context.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.) IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 603-624.
 • 2008. Siek-Piskozub T, Wach A. “Teaching English in Poznań schools. Teachers' and learners' perspectives.” In: Myczko, K.; B. Skowronek; W. Zabrocki (eds.) Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 197-211.
 • 2008. Siek-Piskozub T, Wach A, Raulinajtys A. Research on Foreign Language Teaching in Poland 2000-2006. Language Teaching (CUP) 41/1: 51-86.
 • 2008. Siek-Piskozub T, Wach A.“Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego.” In: Michońska-Stadnik, A.; Z. Wąsik (eds.) Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 143-154.
 • 2009. Siek-Piskozub T, Wach A. “The influence of background pop-songs on vocabulary acquisition.” In: Wysocka, M. (ed.) On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 359-368.
 • 2009. Teaching English in Polish schools. IATEFL Voices 208: 11. 2009. Piai S, Andrews, S, Book J, Brodzinska E, Burkert A, Wach A. “Symposium on initial teacher training (ITT).” In: Beaven, B. (ed.) IATEFL 2008. Exeter Conference Selections. Canterbury: IATEFL, 40-43.
 • 2009. “Music and creativity in teaching foreign language grammar.” In: Bebre, R. (ed.) Creative personality vol. VII. Riga: Scientific Institute of Creativity RTTEMA, 163-171.
 • 2009. “English philology students' motivation to learn foreign languages.” In: Čižmár, Anton (ed.) FORLANG 2009. Foreign Languages in an Academic Environment. Košice: Technicka Univerzita v Košiciach, 324-333.
 • 2010. “Użycie terminologii metajęzykowej w nauczaniu gramatyki języka obcego.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.) Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej, 123-136.
 • 2010. “The place of assessment in teaching advanced learners.” In: Beaven, B. (ed.) IATEFL 2009. Cardiff Conference Selections. Canterbury: IATEFL, 150-151.

Referaty i odczyty:

 • 4th LATEUM Conference, Moscow, 1997
 • PTN Conference, Poznań, 1998
 • 8th IATEFL Poland Conference, Wrocław, 1998
 • 9th IATEFL Poland Conference, Katowice, 1999
 • 20th World Congress of FIPLV, Paris, 2000
 • 35th IATEFL Conference, Brighton, 2001
 • 39th IATEFL Conference, Cardiff, 2005 PTN Conference, Wrocław, 2007
 • 38th Poznań Linguistic Meeting, Gniezno, 2007
 • 42nd IATEFL Conference, Exeter, 2008
 • PTN Conference, Kalisz, 2008
 • 13th International Creativity Conference, Riga, 2008
 • 43rd IATEFL Conference, Cardiff, 2009
 • 19th EUROSLA Conference, Cork, 2009
 • FORLANG 2009: 4th International Conference on Foreign Languages in an Academic Environment, Košice, 2009
 • 44th TESOL Annual Convention, Boston, 2010
 • 19th PASE Conference, Kalisz, 2010
 • Language Teaching in an Increasingly Multilingual Environment (LTIME) Conference, Warsaw, 2010
 • 15th International Creativity Conference, Riga, 2010
 • Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, Opole University, Opole, 2010

Konferencje naukowe:

 • j.w.

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)
 • Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (Modern Language Association of Poland)
 • Polish Association for the Study of English (PASE)

Informacje dodatkowe:

Wykłady gościnne w ramach programu Erasmus: - 2009 Vigo University, Hiszpania - 2010 Triest University, Włochy

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych