dr Alicja Walerich

Specjalność naukowa: 

 • Literaturoznawstwo
 • Mistyka

Prowadzone przedmioty:

 • Historia literatury hiszpańskiej
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Gramatyka praktyczna PNJH
 • Seminarium licencjackie
 • Pisanie akademickie

Zainteresowania badawcze:

 • problematyka związanej z mistyką oraz relacją między głębokim przeżyciem wewnętrznym i jego wyrażeniem
 • rola wyobraźni w akcie twórczym

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2008 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Artykuły:

 • Walerich, A., Wiedza i sztuka w koncepcji Edyty Stein, „Pomosty. Dolnośląski rocznik literacji 2004, t. IX, s. 110-115.
 • Walerich, A., El lenguaje de la imagen en la experiencia mística. Edith Stein y San Juan de la Cruz, „Estudios Hispánicos” 2004, t. XII, s. 79-88.
 • Walerich, A., Visión paradisíaca de América en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, "Estudios Hispánicos" 2006, t. XIV, s. 139-152.
 • Walerich A., La inspiración y la experiencia mística en San Juan de la Cruz y Edith Stein, [w:] Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este. (Actas del Congreso Internacional Cracovia 14-15 de octubre de 2005), coord. L.F. Cercós García, C.J. Molina Rivero, A. De Ceballos-Escalera y Gila, Palafox & Pezuela, Madrid 2007, s. 703-709.

Referaty i odczyty:

 • La inspiración y la experiencia mística en San Juan de la Cruz y Edith Stein, Congreso Internacional Cracovia 14-15 de octubre de 2005.

Wyróżnienia i nagrody:

 • Stypendium DAAD 01.10.2004 - 31.07.2005
 • Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem 09.06.2009. 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych