dr Anna Kęsek-Chyży

Specjalność naukowa:

 • Filologia hiszpańska, specjalizacja pedagogiczna
 • Filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa

Prowadzone przedmioty:

 • Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH) - sprawności zintegrowane
 • Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH) - gramatyka praktyczna

Zainteresowania badawcze:

 • tłumaczenie
 • współczesny teatr hiszpański, brytyjski i amerykański
 • film hiszpański i iberoamerykański
 • zagadnienia przekładu międzykulturowego

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

 • 2017 Katolicki Uniwersytet Lubelski - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej: historia
 • 2007 Uniwersytet Wrocławski - magister
 • 2011 Wyższa Szkoła Filologiczna - licencjat

Artykuły:

 • Recenzja Małego ilustrowanego przewodnika po kinie hiszpańskim, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2/2010.

Udział w konferencjach naukowych:

 • Abre los ojos, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, 2011
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych