dr Anna Klimas

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo stosowane
 • metodyka nauczania języka obcego

Prowadzone przedmioty:

 • Seminarium licencjackie
 • Pisanie akademickie
 • Dydaktyka
 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) praca z podręcznikiem

Zainteresowania badawcze:

 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • proces przyswajania języka obcego
 • motywacji oraz autonomii ucznia i nauczyciela

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2004 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii angielskiej
2010 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Artykuły:

 • Skiba, A. 2005. The relationship between ambiguity tolerance and students’ degree of autonomy. W: Michońska-Stadnik, A. (red.) Anglica Wratislaviensia XLIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: 207-219.
 • Skiba, A. 2008. Setting goals in a foreign language classroom. W: Charzyńska-Wójcik, M., Malicka-Kleparska, A. i J. Wójcik (red.) Language Encounters. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL: 43-52.
 • Skiba, A. 2008. Nauczyciel zmotywowany – nowe wyzwanie w nauczaniu języków obcych. W: Michońska-Stadnik, A. i Z. Wąsik (red.) Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Tom 2. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu: 217-226.
 • Skiba, A. 2009. The challenges of teaching English as a foreign language: Teachers’ motivation, attitudes and work satisfaction. W: Arabski, J. I A. Wojtaszek (red.) Language Learning Studies. Katowice: OficynaWydawniczaWW: 90-99.
 • Klimas, A. 2009. Motivation to learn a foreign language: Developing an assessment tool. W: Kuźniak, M. i B. Rozwadowska (red.) PASE Papers 2008. Vol. 1, Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT: 325-332.
 • Klimas, Anna, 2011: Enhancing EFL Learners' Motivation by a Goal-Setting Procedure. W: Michońska-Stadnik, Anna (red.) Anglica Wratislawiensia XLIX. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 171-184.

Referaty i odczyty:

 • "Setting goals in a foreign language classroom" - referat - konferencja PASE Puławy 2006
 • "The challenges of teaching English as a foreign language: Teachers’ motivation, attitudes, and work satisfaction" - referat - XIXth International Conference on Foreign / Second Language Acquisition Szczyrk 2007
 • "Nauczyciel zmotywowany? Nowe wyzwanie w nauczaniu języków obcych" - referat - Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Wrocław 2007
 • "Motivation to learn a foreign language - developing an assessment tool " - referat - konferencja PASE Wrocław 2008

Konferencje naukowe:

 • XVIIth International Conference on Foreign / Second Language Acquisition Szczyrk 2005
 • PASE 2006 Puławy
 • XIXth International Conference on Foreign / Second Language Acquisition Szczyrk 2007
 • Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Wrocław 2007
 • PASE 2008 Wrocław

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

 

 

 
 
 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych