mgr Beata Baranowska

Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, filologia romańska. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z Metodyki Nauczania Języków Obcych oraz  staż dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie w Salamance (Hiszpania) z ”Metodologia de la Enseñanza del  Español como Lengua Extranjera”. Odbyła staże naukowo-dydaktyczne organizowane dla nauczycieli języka francuskiego i hiszpańskiego na uniwersytetach  w Angers (Francja), Perpignan(Francja),Madryt, Salamanka (Hiszpania) oraz specjalistyczny staż językowy w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Paryżu (CCIP-Chambre de Commerce d`Industrie de Paris).

Od 1982 jest związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pracuje jako starszy wykładowca.

Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych z języka hiszpańskiego (DELE) w Centrum Egzaminacyjnym DELE na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prowadziła też szkolenia z doskonalenia sprawności w obcojęzycznej komunikacji urzędowej i biznesowej, w ramach projektów unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów od początku jego powstania w 1985 roku(Brała udział w zebraniu założycielskim PSH w Warszawie w dniu 7.12.1985).

Prowadziła też lektorat języka hiszpańskiego we Wrocławskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz wykonywała tłumaczenia dzieł religijnych z j.hiszpańskiego dla Zakonu Sercanów we Wrocławiu.

Zainteresowania badawcze: 
  • komunikacja urzędowo-biznesowa w języku hiszpańskim i francuskim
  • metodyka nauczania języka hiszpańskiego
  • interferencja języka angielskiego w nauczaniu języka hiszpańskiego

Publikacje naukowe:

  • tłumaczenie Encyklopedii  Przyrody, wyd. Larousse „Ziemia Planeta Życia”, str.188-279.
  • artykuł do czasopisma B.e.s.t. (Niezależna Gazeta Studentów UE) „Język zwierciadłem w którym przegląda się społeczeństwo”

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych