dr Dorota Juźwin

Dziedzina nauki:

 • nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa:

 • językoznawstwo

Specjalności naukowe:

 • lingwistyka stosowana,
 • filologia angielska

Zainteresowania badawcze

 • Interesuję się analizą dyskursu politycznego, semiotyką, i socjolingwistyką. W trakcie studiów w USA dużo czasu poświęciłam lingwistyce stosowanej i metodom nauczania języków obcych, które nadal pozostają w kręgu moich zainteresowań.

Uzyskane tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe

 • Queens College, The City University of New York - Bachelor of Arts Summa Cum Laude  - 1999
 • Uniwersytet Wrocławski - Magister filologii angielskiej - 2000
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa - 2013

Przebieg pracy zawodowej

 • Greenpoint English School, Nowy Jork - Nauczyciel języka angielskiego - 1992-1999
 • Greenpoint Translation Service, Nowy Jork - Tłumacz - 1993-1995
 • Queens College, The City University of New York - Asystent nauczyciela akademickiego - 1998
 • Centrum Językowe Berlitz - Lektor języka angielskiego - 1999-2005
 • Wyższa Szkoła Filologczna we Wrocławiu - Nauczyciel akademicki - od 2002

Sprawowane funkcje

 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - Koordynator części ustnej i pisemnej egzmaminu z praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) - Od 2005

Artykuły

 • Juźwin, Dorota 2009. “Language policy in the United States – A critical discourse analysis of two contradictory amendments to immigration legislation”, w: Marek Kuźniak i Bożena Rozwadowska (red.) 2009. PASE Papers 2008. Vol. 1: Studies in language and methodology in teaching foreign languages. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 145-154.
 • Juźwin Dorota 2009. “Democrats and the 'God talk': A discourse analysis of Hillary Clinton's selected speeches”, w: Zdzisław Wąsik i Józef Zaprucki 2009. Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Vol. III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), 71-83.

Udział w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych

 • 7-9.04. 2008, Wrocław. (Instytut Filologii Angielskiej, Uwr) Konferencja PASE. “Language policy in the United States – A critical discourse analysis of two contradictory amendments to immigration legislation”
 • 17-18.10.2008, Jelenia Góra (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa “Słowo jako wyraz duchowości człowieka” “Democrats and the 'God talk': A discourse analysis of Hillary Clinton's selected speeches”

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych

 • Phi Beta Kappa (honorowe stowarzyszenie studenckie)

Wyróżnienia i nagrody

 • High Honors in Linguistics and Communication Disorders
 • The R.M.R. Hall Memorial Award

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych