dr Edward Szynal

Specjalność naukowa:

 • translatologia
 • literaturoznawstwo

Prowadzone przedmioty:

 • Tłumaczenia specjalistyczne: literatura, sztuka, media
 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) tłumaczenie
 • Tłumaczenie - konwersatorium

Zainteresowania badawcze:

 • teoria i praktyka tłumaczenia
 • przekład literacki

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:
1971 Uniwersytet Łódzki - magister filologii angielskiej
1985 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych
Opieka promotorska i naukowa:
Liczba wypromowanych licencjatów: 15
Liczba wypromowanych magistrów: 90
Liczba recenzji naukowych: 4
Artykuły:

 • 2001 – "Some Do Not" [F. M. Forda] (tłumaczenie fragmentu oraz komentarz) [w] Translating European Modeernism. Cotepra Comperative Thematic Network. [ed.] E. Lamberti. University of Bologna. 2001
 • 2003 – On Translating Poetry. An Approach to the Problem" (artykuł). Roczniki PWSZ w Wałbrzychu.
 • 2009 – Cichoń, A., E. Szynal.“Strategies of Renunciation and Practices of Inhabitation in J.M. Coetzee’s Diary of a Bad Year.” PASE 2008 Papers in Culture and Literature, ed. A. Cichoń and E. Kębłowska-Ławniczak, vol. 2. Wrocław: Atut. str. 29-36.

Konferencje naukowe:

 • 2008 Konferencja PASE, Wrocław, referat wspólny z dr Anną Cichoń: “Strategies of Renunciation and Practices of Inhabitation in J.M. Coetzee’s Diary of a Bad Year.”
 • 2008 Konferencja “Relevant Across Cultures,” Wrocław, referat wspólny z dr Anną Cichoń: „Translating African Stories.”

Wyróżnienia i nagrody:

 • Dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za "osiągnięcia dydaktyczne"

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykonywanie tłumaczeń dla instytucji naukowych: Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych publikatorów naukowych
 • Tłumaczenia tekstów do druku z zakresu humanistyki, m.in. do miesięcznika "Kino", do "Zagadnień rodzajów literackich" i do "Literatury Ludowej"
 • Tłumaczenie książki Johna Powella "Unconditional Love". Wyd. TUM 1993

Informacje dodatkowe:

 • Opieka translatorska nad przekładami studentów filologii angielskiej i posłowie do książki "Ostatni smok. Baśnie pisarzy angielskich." Wyd. Atut 2005
 • Uczestnictwo w projekcie translatorskim studentów Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego "Opowieści afrykańskie" (książka wydana przez Wydawnictwo Atut, 2013)
   
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych