dr Ewa Mikulska-Frindo

Specjalność naukowa:

 • literaturoznawstwo, literatura niemieckojęzyczna

Zainteresowania badawcze:

 • "Kryzys migracyjny" w literaturze i filmie niemieckiego obszaru językowego 
 • literatura niemieckojęzyczna po 2000r.
 • związki literatury z filmem
 • tłumaczenia literackie

Prowadzone przedmioty:

 • historia literatury niemieckojęzycznej
 • wybrane zagadnienia interkulturowe
 • gramatyka praktyczna
 • tłumaczenia wybranych tekstów specjalistycznych - studia podyplomowe

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

 • 1996 Uniwersytet Wrocławski - magister
 • 2004 Uniwersytet Wiedeński - doktor

Doświadczenie dydaktyczne:

Wyższa Szkoła Filologiczna - wykładowca

 • asystent 2002-2004
 • wykładowca 2004-2015
 • adiunkt od 2015-dziś

Opieka promotorska i naukowa:

 • Liczba wypromowanych magistrów: 5

Liczba recenzji naukowych:

 • recenzje prac licencjackich: 54
 • recenzje prac magisterskich: 25

Samodzielne publikacje naukowe:

 • Mikulska-Frindo, Ewa 2006: Die literarische Auseinandersetzung mit der österreichischen Vergangenheit. Alois Vogels Romane „Schlagschatten“ und „Totale Verdunkelung“. Vol 21. Dunedin: University of Otago, Department of Languages and Cultures, German Section, 270 s. (Otago German Studies pod red. Augusta Obermayera). dostęp: https://otagogermanstudies.otago.ac.nz/ogs/issue/view/38

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Mikulska-Frindo, Ewa (red.) 2010: Opowiadania Aloisa Vogla w przekładach literackich studentów filologii germańskiej. Warsztaty Tłumaczeniowe Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu w latach 2005–2007. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2010.
 • Mikulska-Frindo, Ewa, Maria Przybyłowska (red.) 2018: Schutti, Carolina: Sowy latają bezszelestnie. / Eulen fliegen lautlos. Tłumaczenie studentów Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2018, 68 s.

Artykuły, posłowia:

 • Mikulska-Frindo, Ewa 2018: Getrennte Welten innerhalb eines Stadtteils. Facetten der Mutterschaft in „Kürzere Tage“ von Anna Katharina Hahn. [W:] Lech Kolago (red.) Studia niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde nr 61, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 691–701
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2018: O noweli „Sowy latają bezszelestnie (słowo wstępne). [W:] Mikulska-Frindo, Ewa, Maria Przybyłowska (red.): Schutti, Carolina: Sowy latają bezszelestnie. / Eulen fliegen lautlos. Tłumaczenie studentów Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 7–10 (pol.), 11–15 (niem.)
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2017: Od wrogości i obojętności do osobistego zaangażowania i dialogu. Postawy wobec uchodźców przedstawione w powieściach „Gehen, ging, gegangen” (2015) Jenny Erpenbeck i „Ohrfeige” (2016)  Abbasa Khidera oraz w noweli „Widerfahrnis” (2016) Bodo Kirchhoffa. [W:] Anna Jaroch, Jan Franciszek Nosowicz (wyd.) W dialogu języków i kultur VI. Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 247–264 dostęp: https://lingwistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/Szosty-tom-W-dialogu-jezykow-i-kultur.pdf 
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2017: Od „Mchu na kamieniach” do „Karnawału” – hołubiony i niezrozumiany Gerhard Fritsch. [W:] Kamila Najdek, Krzysztof Tkaczyk, Anna Wołkowicz (red.): Literatura w Austrii. Austria w literaturze. Teoria literatury żywa 2017, 251–254 (wstęp tłumaczki)
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2015: „Jestem tak samo niemiecka jak Kafka“. Terézia Mora – pisarka z tłem migracyjnym? [W:] Tygiel Kultury 1-6, 132–138.
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2013: Ein scheinbar ungewöhnliches Zusammentreffen von Heinrich von Kleist und Ulrike Meinhof als literarisches Konstrukt in „Die Hellighkeit der Nacht“ von Dagmar Leupold. [W:] Aleksandra Bednarowska, Magdalena Filar, Beata  Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher (wyd.) Anwendungsorientierte Darstellungen zur Germanistik. Modelle und Strukturen. (PERSPEKTIVENWECHSEL, tom 2, wyd. Martin Langer).  Berlin: Weidler Buchverlag, 277–288.
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2010: Zur Rezeption der Romane von Marek Krajewski in deutschsprachigen Ländern. [W:] Zdzisław Wąsik, Peter Chmiel: Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 127–142 (Philologica Wratislviensia: Acta et Studia 3).  dostęp:      https://www.wsf.edu.pl/upload_module/wysiwyg/Wydawnictwo%20WSF/Schlesien%20in%20der%20germanistischen%20Forschung%20und%20Lehre.pdf
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2010: Posłowie. [W:] Ewa Mikulska-Frindo (red.) 2010: Opowiadania Aloisa Vogla w przekładach literackich studentów filologii germańskiej. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 116–120.
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2008: Posłowie. [W:] Alois Vogel 2008: Za dzień za rok. Wrocław: ATUT, 230–232 (Biblioteka Austriacka, t. 32).
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2006: Seit vier Jahrzehnten in Polen – Tendenz steigend. Zur Rezeption Thomas Bernahrds in Polen. [W:] Martin Huber, Benhard Judex, Manfred Mittermayer, Wendelin Schmidt-Dengler (red.) 2006: Thomas Bernhard Jahrbuch 2005/2006. Böhlau; Wien, Köln, Weimar, 139–154.
 • Mikulska-Frindo, Ewa 2001: Alois Vogels Begegnungen mit Polen. [W:] Gerhard Winkler (red.) 2001: Alois Vogel 80: Erinnerung, Danksagung, Gratulation und Textanalyse. St. Pölten: Literaturedition Niederösterreich, 71–75.
 • Mikulska-Frindo, Ewa 1997: Über Alois Vogel. [W:] Podium 103. Wien, 02 / 1997, 2–9.

Referaty i odczyty:

 • Pädagogische Hochschule Graz w ramach „Come2Graz International Week”, 12.-16.05.2014, zajęcia dydaktyczne: Präsentation der Philologischen Hochschule in Wroclaw sowie die Darstellung der Stadt Breslau mit ihrer jahrhundertealten Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Kriminalromane von Marek Krajewski.
 • Universität Leipzig w ramach programu Socrates-Erasmus Teaching Staff Mobility 22.11.2010-28.11.2010, zajęcia dydaktyczne: Rezeption der Werke von  Thomas Bernhard in Polen, Die Auseinandersetzung mit der österreichischen Vergangenheit in den Werken von Alois Vogel, Alma Mahler-Werfel.
 • Pädagogische Hochschule Wien w ramach programu Socrates-Erasmus Teaching Staff Mobility 12.05.2009–18.05.2009, zajęcia dydaktyczne: Alma Mahler-Werfel Künstlermuse „Witwe der vier Künste”, Motivation im Fremdsprachenunterricht
 • Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre / (Śląsk w nauce i dydaktyce), Wrocław 19.-20.03.2010, referat: Zur Rezeption der Romane von Marek Krajewski in deutschsprachigen Ländern
 • prowadzenie spotkania z austriackim pisarzem Robertem Schindelem, 26.04.2007, Wyższa Szkoła Filologiczna
 • prowadzenie spotkania z austriackim pisarzem Karlem Markusem Gaussem, 24.04.2008, Wyższa Szkoła Filologiczna

Konferencje naukowe:

 • 14.-15.11.2018, Warszawa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W dialogu języków i kultur”, referat: Pomoc jako projekt artystyczny. Kryzys migracyjny z perspektywy pisarki w powieści „Die kommenden Jahre (Przyszłe lata)” Norberta Gstreina
 • 1.-2. 06. 2017, Warszawa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W dialogu języków i kultur”, referat: Od wrogości i obojętności do osobistego zaangażowania i dialogu. Postawy wobec uchodźców przedstawione w powieściach „Gehen, ging, gegangen” (2015) Jenny Erpenbeck i „Ohrfeige” (2016) Abbasa Khidera oraz w noweli „Widerfahrnis” (2016) Bodo Kirchhoffa
 • 26-28.05.2011 Kraków, Text und Sprache unter neuen Perspektiven, referat: Ein ungewöhnliches Zusammentreffen von Heinrich von Kleist und Ulrike Meinhof als literarisches Konstrukt in Die Helligkeit der Nacht von Dagmar Leupold
 • 19-20.03.2010 Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre / Śląsk w nauce i dydaktyce, Wrocław, referat: Zur Rezeption der Romane von Marek Krajewski in deutschsprachigen Ländern
 • Zwischen Aufbegehren und Anpassung. Poetische Konfigurationen von Generationen und Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur. 19. Polnisch-österreichisches Germanistentreffen, Poznań 19-21.04.2010
 • Literatura austriacka w Polsce w latach 1980–2009, Wrocław/Wałbrzych 28-29.04.2010

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Stowarzyszenie Germanistów Polskich
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, profil: http://stl.org.pl/profil/ewa-mikulska-frindo/

Wyróżnienia i nagrody:

 • Drugie miejsce w konkursie translatorskim dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej „Szlifiernia diamentów” organizowanym przez Instytut Goethego, Austriackie Forum Kultury i Uniwersytet Łódzki, marzec 2015, dostęp: https://www.goethe.de/ins/pl/de/kul/mag/20607204.html

Informacje dodatkowe:

 • Członek jury 14. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu (2018), Konkurs na przekład opowiadania z języka niemieckiego, październik 2018 
 • 13.-15.09.2018 pracownia przekładowa Biura Literackiego w Stroniu Śląskim, Festiwal Stacja Literatura 23, prowadzący: Jerzy Jarniewicz 
 • Uczestniczka polsko-niemieckich warsztatów translatorskich w ramach programu Vice Versa utworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds i fundację Robert Bosch Stiftung (prowadzący: Dorota Stroińska, Thomas Weiler) w Gdańsku, grudzień 2017
 • W latach 2015-2017 uczestniczka programu mentorskiego dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej zorganizowanego przez Instytut Goethego, mentorzy: Maria Przybyłowska, Ryszard Turczyn, dostęp: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/ueb/wfu/dsc.html, https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/ueb/wfu/pre.html
 • koordynatorka praktycznej nauki języka niemieckiegodla studiów pierwszego i drugiego stopnia (2007-2012)
 • weryfikacja testów w konkursie "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
 • członek komisji konkursowej finału "zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty"

Wykłady gościnne:

 • Universität Leipzig w ramach programu Socrates-Erasmus Teaching Staff Mobility 22.11.2010-28.11.2010, zajęcia dydaktyczne: Rezeption der Werke von  Thomas Bernhard in Polen, Die Auseinandersetzung mit der österreichischen Vergangenheit in den Werken von Alois Vogel, Alma Mahler-Werfel
 • Pädagogische Hochschule Wien w ramach programu Socrates-Erasmus Teaching Staff Mobility 12.05.2009–18.05.2009, zajęcia dydaktyczne: Alma Mahler-Werfel Künstlermuse „Witwe der vier Künste”, Motivation im Fremdsprachenunterricht

Tłumaczenia:

 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 2017: Fritsch, Gerhard, Karnawał. [W:] Kamila Najdek, Krzysztof Tkaczyk, Anna Wołkowicz (red.): Literatura w Austrii. Austria w literaturze. Teoria literatury żywa 2017, 255–278
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 2017: Simon, Cordula, Ostrów mogiła. [W:]  Ha!art 60. Utopie / Dystopie, Kraków, Korporacja Ha!art, 59–64
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 2016: Enzensberger, Hans, Magnus, Polskie migawki. [W:]  Ha!art 56. W Polsce, czyli nigdzie, Kraków, Korporacja Ha!art, 52–56
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 2008: Vogel Alois: Za dzień, za rok. Wrocław: ATUT, 229 s. (Seria Biblioteka Austriacka, t. 32).
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 2006: Brem Ilse: Dni policzone. Poznań: Biblioteka Telgte, 195–197 (Warsztaty Przekładów Literackich Uniwersytetu Wiedeńskiego).
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 2003: Hauer, Elisabeth: Inna wiosna. Opowiadania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 14–20, 29–37, 52–66, 143–155 (Warsztaty Przekładów Literackich Uniwersytetu Wiedeńskiego).
 • Mikulska-Frindo, Ewa, Anna Wziątek (tł.) 2001: Sachau, Susanne: Wybrzeże Dalmatyńskie. Bielsko-Biała: Onet.pl SA, Oddział Wydawnictwo Pascal, 106 s.
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 2001: Vogel, Alois: Dom w kolorze fiołków. Wrocław: ATUT, 174 s. (Seria Biblioteka Austriacka, t. 16).
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 1998: Vogel, Alois: Porfirowy las. [Wybór tekstów, redakcja] Jacek Rzeszotnik. Wrocław: ATUT, 16–20, 46–47, 66–67, 287–304, 306–307.
 • Mikulska-Frindo, Ewa (tł.) 1997: Moderne österreichische Lyrik / Współczesna poezja austriacka. [Wybór i opracowanie] Dorothea Müller-Ott, Joanna Ziemska. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 154–155, 158–161, 176–179 (Warsztaty Przekładów Literackich Uniwersytetu Wiedeńskiego).

Ważniejsze cytowania i omówienia:

Od wrogości i obojętności do osobistego zaangażowania i dialogu.

 • Jurzysta, Aneta 2018: W obcym świecie czyli o obrazie dziecka-uchodźcy w najnowszej prozie niemieckojęzycznej. In the Otherworld, or On the Image of Children Refugees in Contemporary German Fiction. "Das Mädchen mit dem Fingerhut" (2016) by Michael Köhlmeier. [W:] Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj (red.): Ksenologie. Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 273–293, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16037/Ksenologie%2C%20red.%20Ksenia%20Olkusz%2C%20Krzysztof%20M.%20Maj.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Die literarische Auseinandersetzung…

 • Recenzja doktoratu: Evelyne Polt-Heinz, 22.03.2007 http://www.literaturhaus.at/index.php?id=3933&L=0%2F%2C0%2F
 • Graner, Mathias: Der literarische Nachlass von Alois Vogel. Ordnung, Aufnahme und Charakterisierung des Bestandes am Österreichischen Literaturarchiv. Praca dyplomowa Wyższej Szkole Mediów Stuttgart 2005, s. 23 
 • Obermayer, August: posłowie w: Schlagschatten. Drehbuch von Alois Vogel und Helmut Peschina. University of Otago, Department of Languages and Cultures, German Section, Dunedin 2007, s. 163.
 • Huszcza, Krzysztof: posłowie w: Alois Vogel. Z ogrodów Tanatosa. Wiersze. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2007, s. 68.
 • Obermayer, August: Der Mnemosyne Träume. Festschrift zum 80. Geburtstag von Joseph P. Strelka, franke verlag 2007, s. 22.

Zur Rezeption der Romane von Marek Krajewski…

 • Wzmianka o artykule: Chmiel, Peter: Tagungsbericht: Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre. Tagung an der Hochschule für Neuphilologie (WSF) Breslau / Wroclaw, 19./20 März 2010. Silesia Newsletter 06/2010, s. 30–40
 • Wzmianka o artykule: Widera, Marcin: Śląsk w polskiej germanistyce. Zbliżenia Interkulturowe Polska Niemcy Europa 8/2010, s. 144–146.

Seit vier Jahrzehnten in Polen – Tendenz steigend. Zur Rezeption Thomas Bernahrds in Polen.

 • Adamik L., Kędzierski M., Charvát R., Belobratow A. (2018) 91 Rezeption in Ost- und Südosteuropa. In: Huber M., Mittermayer M. (eds) Bernhard-Handbuch. J.B. Metzler, Stuttgart, 505–511
 • Betz U., Mittermayer M. (2018) 92 Wirkung auf andere Autoren und Autorinnen. In: Huber M., Mittermayer M. (eds) Bernhard-Handbuch. J.B. Metzler, Stuttgart, 512–519
 • Baran, Magdalena (2011) "Kalkwerk": Thomas Bernhards Roman, Krystian Lupas Inszenierung. http://othes.univie.ac.at/13560/1/2011-02-28_0400527.pdf
 • Tiefenbacher, Sara: Thomas Bernhards Werke auf den zeitgenössischen Bühnen Polens - eine Diskussion über die Begriffe „Mutation“ und „Adaption“. http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2012-3Sara.pdf

Stypendia:

 • semestralne stypendium ÖAD „Sonderstipendien für die Schwerpunktzone Polen“
 • semestralne stypendium stowarzyszenia KulturKontakt i Österreichische Gesellschaft für Literatur
 • roczne stypendium ÖAD „Bewerber aus aller Welt“
 • stypendium przyznane przez Urząd Kanclerza Austrii (Sekcja Sztuki)
 • stypendium Wydziału Kultury i Nauki Rządu Kraju Związkowego Dolna Austria przyznane w celu napisania pracy doktorskiej
 • stypendium dla tłumaczy literackich przyznane przez Urząd Kanclerza Austrii na tłumaczenie powieści Dom w kolorze fiołków Aloisa Vogla
 • Socrates-Erasmus Teaching Staff Mobility na uniwersytecie w Lipsku i w Pädagogische Hochschule w Wiedniu
 • stypendium Europejskiego Programu Rezydencji Goethe-Institut, Fundacji Alfreda Toepfera i Fundacji Kultury Saksonii w Dreźnie Hellerau – nagroda w konkursie „Szlifiernia diamentów“ Instytutu Goethego

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych