dr Ewa Tomaszewicz

Specjalność naukowa: językoznawstwo

Prowadzone przedmioty:

 • fonetyka języka angielskiego
 • pisanie akademickie
 • zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa
 • seminarium magisterskie
 • seminarium uzupełniające
 • seminarium dyplomowe

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo:
  • fonologia
  • morfologia
  • słowotwórstwo języka angielskiego i polskiego badane w ramach Teorii Optymalności oraz Morfologii Prozodycznej
 • socjolingwistyka:
  • język i tożsamość

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - magister filologii angielskiej
 • University of Essex, Colchester, Wlk. Brytania - MA in Linguistics and Phonetics
 • Uniwersytet Opolski - doktor nauk humanistycznych

Artykuły:

 • Językoznawstwo:
  • Output-to-output faithfulness in the phonological structure of English blends. Renner V., F. Maniez, P. J. L. Arnaud (eds.). 2012. Cross-disciplinary perspective on lexical blending, Berlin: De Gruyter Mouton
  • Novel words with final combining forms in English. A case for blends in word formation. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Vol. 44, No.3, 2008
  • Phonological boundaries before stress neutral Latinate suffixes in English, Anglica Wratislaviensia XVI, 1989
  • The role of speech production models in the phonetic theory, Linguistica Silesiana Vol. 5, 1985
  • Some currently proposed constraints on grammar and their role in the general linguistic theory, Anglica Wratislaviensia X, 1985
  • Phonological evidence in morphological complexity of Latinate formations in English and Polish, Studia Anglica Posnaniensia XIII, 1981, (abstract opublikowany w Language and Language Behaviour Abstracts Vol.17, No 4, 1981)
  • On the notion of “Phonetic Competence”, Anglica Wratislawiensia VIII, 1981
  • Phonological features and markedness in natural velar/dental palatalisation rules. Evidence from English and Polish. Anglica Wratislaviensia, VII,1979
  • Some remarks on synchronic description of assimilation processes, Anglica Wratislaviensia VII, 1979
  • Voice assimilation in consonant clusters: A Polish English contrastive study. Anglica Wratislaviensia V, 1975
 • Glottodydaktyka:
  • Action Research Project in Teaching Descriptive Grammar, Action Research in the Lower Silesia Cluster Colleges, Orbis Linguarum, Legnica 1997
  • Laxing and Tensing Rules in Teaching Phonetics to Advanced Students of English, Roczniki Naukowe I ,PWSZ w Wałbrzychu, Języki Obce i Turystyka, 2001

Referaty i odczyty:

 • Formal Description of Slavic Languages, (FDSL-10), 5-7 grudzień 2013, Lipsk, Niemcy. Tytuł prezentowanego artykułu: “Templatic restrictions in evaluative morphology in Polish”
 • Universals and Typology in Word Formation, 26-28 sierpień 2012, Koszyce, Słowacja. Tytuł prezentowanego artykułu: “Universal constraints and language specific properties of truncated words in Polish”
 • Deconstruction and Reconstruction of Portmanteau Morphemes, 32nd Annual Conference Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS-32), 23-26 luty 2010, Berlin. Tytuł prezentowanego artykułu: “Unity of principles in the formation of portmanteaus and telescopes”
 • Conference on Lexical Blending, 10-11 czerwiec 2010, Lyon. Tytuł prezentowanego artykułu: “Output-to-Output faithfulness in the phonological structure of blends”
 • Universals and Typology in Word-Formation, 16 – 18 sierpień 2009, Koszyce, Słowacja..Tytuł prezentowanego artykułu: “Word Blending as a Grammar Controlled Operation”
 • 38th Poznań Linguistic Meeting, 13 – 16 wrzesień 2007, Gniezno. Tytuł prezentowanego artykułu: “Novel words with final combining forms in English. A case for blends in word formation.”

Konferencje naukowe:

 • Word-Formation Theories Workshop, 2005, Prešov, Słowacja
 • 33rd Poznań Linguistic Meeting, 2001, Bukowy Dworek
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych