dr Gabriela Dziedzic

Specjalność naukowa:

 • historia literatury niemieckiej na Śląsku
 • dzieje kultury śląskiej

Prowadzone przedmioty: 

 • Zajęcia specjalizacyjne: język niemiecki w biznesie
 • Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego (PNJN) sprawności zintegrowane
 • Komunikacja w przekładzie
 • Kultura niemieckiego obszaru językowego

Zainteresowania badawcze:

 • życie kulturalne w miastach śląskich w XIX i XX wieku
 • prasa śląska
 • literatura regionalna

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2001 Uniwersytet Wrocławski - magister
2008 Uniwersytet Wrocławski - doktor

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 10

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Neisse: Texte und Bilder. Hrsg. von Wojciech Kunicki. Unter Mitarbeit von Marta Kopij und Gabriela Połutrenko, Nysa 2003 i 2005 (pierwsze i drugie wydanie).

 Artykuły:

 • Sich erinnern und erinnert werden. Unvollendete Gedanken zur Gestalt der Schriftstellerin Neisser Provenienz Anna Bernard. [w]: Wojciech Kunicki, Monika Witt (Hg.): Neisse: Kulturalität und Regionalität, Nysa 2004, s. 137-145.
 • Die Bildungsaktivitäten des „Neisser Kunst- und Altertumsvereins“ [w]: Wojciech Kunicki, Monika Witt (Hg.): Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation, Nysa - Wrocław 2007, S. 229-242.
 • Die Ehrung Hermann Stehrs in der NS-Zeit in Schlesien, [w]: Wojciech Kunicki (Hg.): “… und steigert meine Furcht zum Zorn“ Beiträge zu Leben und Werk von Hermann Stehr (1864-1940), Leipzig 2009, s. 342-382.
 • Uroczystości ku czci Hermana Stehra na ziemi jeleniogórskiej, [w]: Rocznik Jeleniogórski 2009, tom XLI, s. 77-86.
 • Życie kulturalne Ziębic w latach 1871-1945, [w]: Bogusław Czechowicz (red.), Ziębice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej. Minsterberk – město sv. Jiží. Dějiny a kultura bývalého knížecího sídla, Ziębice 2010, s. 215-231.

Referaty i odczyty:

 • Sich erinnern und erinnert werden. Unvollendete Gedanken zur Gestalt der Schriftstellerin Neisser Provenienz Anna Bernard, (Nysa, kwiecień 2003).
 • Die Bildungsaktivitäten des „Neisser Kunst- und Altertumsvereins“ , (Nysa - Wrocław, październik 2005).
 • Die Ehrung Hermann Stehrs in der NS-Zeit in Schlesien, (Bystrzyca Kłodzka, wrzesień 2008).
 • Życie kulturalne Ziębic w latach 1871-1945, (Ziębice, maj 2010).
 • Obchody 100. rocznicy wojen wyzwoleńczych w Sobótce i okolicach, (Sobótka, październik 2010).

Konferencje naukowe:

 • Neisse: Kulturalität und Regionalität, (Nysa, kwiecień 2003).
 • Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation, (Nysa - Wrocław, październik 2005).
 • Hermann Stehr (1864-1940): Życie i twórczość między europejskim uniwersalizmem a prowincjonalnym nacjonalizmem, (Bystrzyca Kłodzka, wrzesień 2008).
 • Ziębice - miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej. Minsterberk – město sv. Jiží. Dějiny a kultura bývalého knížecího sídla, (Ziębice, maj 2010).
 • Ślężańskie Światy, (Sobótka, październik 2010).

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Towarzystwo im. Goethego

 

 
 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych