dr hab. Janusz Malak

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo generatywne
 • językoznawstwo diachroniczne

Prowadzone przedmioty:

 • Gramatyka opisowa - fonologia
 • Gramatyka opisowa - morfologia
 • Gramatyka historyczna języka angielskiego
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium przedmiotowe
 • Wykład monograficzny 

 Zainteresowania badawcze:

 • program minimalistyczny jako perspektywa badawcza w badaniach diachronicznych
 • składnia historyczna języka angielskiego
 • gramatyka porównawcza języków germańskich

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1982 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii angielskiej
1992 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - doktor nauk humanistycznych
2009 Uniwersytet Opolski - habilitacja

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 33
Liczba wypromowanych magistrów: 55

Publikacje naukowe samodzielne (książki):

 • Malak Janusz, 2008: Derivational conspiracy: the demise of subjectless clauses in English. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Artykuły:

 • Malak, Janusz, 2007. ‘Selected aspects of the English there-clauses’ in Zalewski J. (ed.) 2007. Topics in applied linguistics. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 63-86.
 • Malak, Janusz, 2008. ‘The categorisation of the infinitive in the Old English ACI constructions’. in Krygier, M. and L. Sikorska (eds). Medieval English Mirror 5. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag.
 • Malak, J. 2009. ‘Deictic-Epistemic hierarchy and the indications of the past in English and in Polish’ in Zalewski, J. (ed.) 2009. Language, cognition and society. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 28-39.
 • Malak, J. 2009. ‘Is there any ‘Future’ in English?’ in Wolny R. (ed.) 2009. On Time: Reflections on Aspects of Time in Culture, literature, and language. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Malak, J. 2010. ‘Preposition stranding in Old English’. in Krygier, M. and L. Sikorska (eds.) Medieval English Mirror 6. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag. 67-78.
 • Malak, J. 2010. ‘The rise of phrasal verbs in Middle English – a case of indirect syntactic influence on word forms’. Warsaw studies in English language and literature 1.
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych