dr Joanna Hardukiewicz-Chojnowska

Specjalność naukowa:

 • Filologia angielska
 • Językoznawstwo ogólne i angielskie

Prowadzone przedmioty:

 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) - podręcznik
 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) - konwersacje
 • Lektorat języka angielskiego

Zainteresowania badawcze:

 • językoznawstwo kognitywne
 • semiotyka
 • semantyka i pragmatyka językowa
 • problem wartościowania w języku
 • genologia lingwistyczna
 • badania kontrastywne
 • teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2009 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii angielskiej

2016 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Artykuły naukowe:

 • Hardukiewicz, Joanna. 2011. 'Lexical Exponents of Themes and Values of English Company Business Profiles" [w:] Post, M., Wąsik, Z. (red.) Papers and Studies in Axiological Linguistics. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu: 147-154.
 • Hardukiewicz, Joanna. 2013. 'Polish Felieton and English Column in the Light of the Existing Research' [w:] Styles of Communication vol. 5, Issue 1/2013. Rumunia: Danubius: 54-76.
 • Hardukiewicz-Chojnowska, Joanna. 2014. 'The Interaction of Verbal and Visual Elements in Discourse on the Example of The New Yorker Cartoons' [w:] Annales Neophilologiarum. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Artykuł przyjęty do druku.

Referaty i odczyty

 • Contrastive genre analysis. The case of Polish felieton and English column. Konferencja YLMP 2012, 25-27.05. 2012, Poznań
 • Visual metaphors, linguistic messages and humor in The New Yorker cartoons. Konferencja RaAM, 2-4.05.2013 r., Poznań. 
 • The interaction of verbal and visual elements in discourse. Konferencja: Komunikacja Międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, 10-12.04.2014r., Pobierowo.
 • Eyetracking w badaniach nad współdziałaniem języka i obrazu w dyskursie na przykładzie felietonów rysunkowych. III Polska Konferencja Eyetrackingowa, 5-6.03.2015r., Warszawa.
 • The multimodal nature of humor in metaphor-based The New Yorker cartoons. Cognitive study with the application of eyetracking methodology. Konferencja Sorbonne Nouvelle University Graduate Linguistics Symposium, 22.05.2015r., Paryż.

Udział w konferencjach naukowych:

 • "Languages in Contact 2011" Wrocław, 11-12.06.2011
 • The Translator and the Computer, 2012, Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław 
 • Young Linguists Meeting 2012, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 
 • Cognitive Linguistics 2012, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Researching and Applying Metaphor - Metaphor, Metonymy and Emotions. 2-4.05.2013r., Poznań
 • Ways to Protolanguage, Wyższa Szkoła Filologiczna, 25-26.05.2013r., Wrocław.
 • Komunikacja Międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, Uniwersytet Szczeciński, 10-12.04.2014r., Pobierowo. 
 • III Polska Konferencja Eyetrackingowa, 5-6.03.2015r., Warszawa.
 • Warsztaty Understanding Environmental Change  18-22.05.2015r., Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław.
 • Sorbonne Nouvelle University Graduate Linguistics Symposium, 22.05.2015r., Institut du Monde Anglophone, Sorbonne Nouvelle,  Paryż.
 

Informacje dodatkowe:

 • Absolwentka Podyplomowego Studium Przekładu UWr
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych