Kadra naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Filologiczna jest znana z wyjątkowej dbałości o jakość kształcenia, którą zapewnia m. in. staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania.

Nasza kadra związana jest z uczelnią od lat, dzięki czemu nieustannie czuwa nad ciągłością i logicznym rozwojem procesu kształcenia. Wielu wykładowców pracuje w WSF na pierwszym etacie, co skutkuje ich dużym udziałem w życiu naukowym uczelni.

Jako nasz student masz pewność, że zajęcia są prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykładowców. Z roku na rok zwiększa się grono naszych wybitnych fachowców. Obecnie WSF zatrudnia 29 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 56 doktorów i 50 magistrów (w tym 8 doktorantów) oraz 22 rodzimych użytkowników języka.

Rektor

prof. dr hab. Norbert Morciniec
prof. dr hab. Norbert Morciniec
Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej

Wybitny specjalista w zakresie językoznawstwa niemieckiego oraz historii literatury i języka niderlandzkiego. Jego dorobek naukowy obejmuje 15 pozycji książkowych oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich, niemieckich i holenderskich.

Dziekan Wydziału Neofilologii

prof. dr hab. Michał Post - więcej informacji
prof. dr hab. Michał Post - więcej informacji
Dziekan Wydziału Neofilologii

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego. Obecne zainteresowania, badania naukowe oraz publikacje Profesora Michała Posta należą do dziedziny językoznawstwa kognitywnego i koncentrują się na szeroko rozumianych cechach aksjologicznych tekstu i dyskursu. Profesor Michał Post jest autorem trzech książek i ponad 50 rozpraw i artykułów naukowych. Wykształcił około 500 licencjatów i magistrów oraz wypromował 6 doktorów filologii angielskiej. Profesor Michał Post ma bogate doświadczenie dydaktyczne dzięki prowadzeniu praktycznie wszystkich rodzajów zajęć językowych i językoznawczych wymienianych w programach studiów anglistycznych

Prodziekan Wydziału Neofilologii

dr Marek Adamski
dr Marek Adamski
Prodziekan Wydziału Neofilologii ds. Kształcenia i Studentów

Specjalista z zakresu tłumaczeń i przekładu, literaturoznawca. Jego główne zainteresowania badawcze to przekłady z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski z zakresu historii sztuki, socjologii, literatury niemieckiego obszaru językowego i publicystyki,

dr Anna Pol
dr Anna Pol
Prodziekan Wydziału Neofilologii ds. Nauki i Rozwoju

Kierownicy Katedr

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, Rektor Senior
prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, Rektor Senior
Kierownik Katedry Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii

Wybitny specjalista w dziedzinach językoznawstwa ogólnego i porównawczego, metodologii lingwistyki i semiotyki. Dorobek naukowy prof. Zdzisława Wąsika obejmuje ponad 100 publikacji.

prof. dr hab. Piotr Sawicki
prof. dr hab. Piotr Sawicki
Kierownik Katedry Kultur i Literatur Iberoromańskich

Założyciel wrocławskiej iberystyki, wybitny specjalista w dziedzinie historii, cywilizacji i literaturoznawstwa hiszpańskiego. Oprócz literatury zajmuje się także paremiografią porównawczą.

prof. dr hab. Michał Post
prof. dr hab. Michał Post
Kierownik Katedry Lingwistyki Aksjologicznej

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego. Obecne zainteresowania, badania naukowe oraz publikacje Profesora Michała Posta należą do dziedziny językoznawstwa kognitywnego i koncentrują się na szeroko rozumianych cechach aksjologicznych tekstu i dyskursu. Profesor Michał Post jest autorem trzech książek i ponad 50 rozpraw i artykułów naukowych. Wykształcił około 500 licencjatów i magistrów oraz wypromował 6 doktorów filologii angielskiej. Profesor Michał Post ma bogate doświadczenie dydaktyczne dzięki prowadzeniu praktycznie wszystkich rodzajów zajęć językowych i językoznawczych wymienianych w programach studiów anglistycznych

Profesorowie

dr hab. Maksymilian Drozdowicz
dr hab. Maksymilian Drozdowicz

Specjalista w zakresie literatury latynoamerykańskiej XX wieku, historii i literatury Paragwaju oraz tendencji anarchistycznych La Platy. Tłumacz książek naukowych z języka hiszpańśkiego, autor licznych samodzielnych publikacji naukowych (książek i artykułów), uczestnik wielu konferencji naukowych, członek stowarzyszeń językowych, rad naukowych i recenzent czasopism naukowych. 

prof. dr hab. Krzysztof Janikowski
prof. dr hab. Krzysztof Janikowski

Profesor Krzysztof Janikowski to wybitny językoznawca zajmujący się m.in. fonologią języka niemieckiego i duńskiego, autor wielu publikacji w tych językach.

prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

Specjalizuje się w historii literatury angielskiej, kulturoznawstwie, literaturze angielskej, literaturze porównawczej, literaturoznawstwie angielskim i teatrze.

dr hab. Marek Kuźniak
dr hab. Marek Kuźniak

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego i ogólnego, interesujący się m.in. translatoryką i filozofią języka. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego.

dr hab. Anna Ledwina
dr hab. Anna Ledwina

Dr hab. Anna Ledwina to romanistka, specjalistka w dziedzinie literaturoznawstwa romańskiego, w zakresie literatury francuskiej XX wieku. Jej zainteresowania naukowe oraz publikacje koncentrują się zwłaszcza na pisarstwie kobiecym, odwołując się do wymiarów autotematycznych, nowatorskich i transgresyjnych tego zjawiska w perspektywie antropologii kulturowej płci. Jest autorką dwóch książek i ponad 60 artykułów naukowych.

dr hab. Janusz Malak
dr hab. Janusz Malak

Doktor Janusz Malak jest językoznawcą angielskim, specjalistą w dziedzinie składni w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. W swoich badaniach naukowych zajmuje się również gramatyką generatywną.

prof. dr Jose Mateo Martinez
prof. dr Jose Mateo Martinez

Profesor José Mateo Martínez zajmuje się tłumaczeniami specjalistycznymi z takich dziedzin jak bankowość czy finanse. W sferze jego szerokich zainteresowań leży także dydaktyka języka angielskiego, zwłaszcza w kontekście English for Special Purposes.

dr hab. Jacek Pleciński
dr hab. Jacek Pleciński

Dr hab. Jacek Pleciński, profesor WSF jest wybitnym specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują dziedziny leksykografii i przekładoznawstwa. Jest uznanym autorem wielu słowników i dzieł poświęconych przekładowi.

prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota
prof. dr hab. Irena Światłowska-Prędota

Znawczyni literatury niemieckiej i niemieckojęzycznej, wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia, promotorka ponad dwustu magistrów filologii germańskiej.

prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
Specjalistka w zakresie historii literatur zachodniosłowiańskich oraz językoznawstwa zachodniosłowiańskiego. Do zainteresowań badawczych prof. Zofii Tarajło-Lipowskiej należą: literatura czeska na tle literatur europejskich i literatura czeska XIX i XX wieku. Jest autorką wielu artykułów, referatów i odczytów oraz publikacji książkowych. Członkini Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, wielokrotnie nagradzana i odznaczana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 
prof. dr hab. Ryszard W. Wolny
prof. dr hab. Ryszard W. Wolny

Specjalista w zakresie literatury angielskiej i współczesnych teorii badań literackich, znawca kultury i literatury australijskiej. Opublikował 10 książek i 51 artykułów. Ukończył studia podyplomowe w Australii, wziął udział w ponad 50 konferencjach na całym świecie, wygłaszając wykłady i referaty.

dr hab. Adam Wojtaszek
dr hab. Adam Wojtaszek

Jest specjalistą z języka reklamy, zarówno w ujęciu analitycznym, jak i w zakresie badań nad odbiorem i zrozumieniem komunikatów reklamowych. Bada także kwestie związane z językoznawstwem kontrastywnym, szczególnie w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego,a nawet chińskiego.

Wykładowcy

 
Evelyn Aschenbrenner, MA
 
Christa Conklin, BSEd
 
mgr Agata Lewandowska
 
mgr Anna Molik
 
mgr Ilona Zakowicz
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych