Kadra naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Filologiczna jest znana z wyjątkowej dbałości o jakość kształcenia, którą zapewnia m. in. staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania.

Nasza kadra związana jest z uczelnią od lat, dzięki czemu nieustannie czuwa nad ciągłością i logicznym rozwojem procesu kształcenia. 

Jako nasz student masz pewność, że zajęcia są prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykładowców. 

Rektor

prof. dr hab. Norbert Morciniec
prof. dr hab. Norbert Morciniec
Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej

Wybitny specjalista w zakresie językoznawstwa niemieckiego oraz historii literatury i języka niderlandzkiego. Jego dorobek naukowy obejmuje 15 pozycji książkowych oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich, niemieckich i holenderskich.

Dziekan Wydziału Neofilologii

dr Anna Pol
dr Anna Pol
Dziekan Wydziału Neofilologii

Prodziekan Wydziału Neofilologii

dr Anna Kęsek-Chyży
dr Anna Kęsek-Chyży
Prodziekan Wydziału Neofilologii

Kierownicy Katedr

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, Rektor Senior
prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, Rektor Senior
Kierownik Katedry Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii

Wybitny specjalista w dziedzinach językoznawstwa ogólnego i porównawczego, metodologii lingwistyki i semiotyki. Dorobek naukowy prof. Zdzisława Wąsika obejmuje ponad 100 publikacji.

prof. dr hab. Piotr Sawicki
prof. dr hab. Piotr Sawicki
Kierownik Katedry Kultur i Literatur Iberoromańskich

Założyciel wrocławskiej iberystyki, wybitny specjalista w dziedzinie historii, cywilizacji i literaturoznawstwa hiszpańskiego. Oprócz literatury zajmuje się także paremiografią porównawczą.

prof. dr hab. Michał Post
prof. dr hab. Michał Post
Kierownik Katedry Lingwistyki Aksjologicznej

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego. Obecne zainteresowania, badania naukowe oraz publikacje Profesora Michała Posta należą do dziedziny językoznawstwa kognitywnego i koncentrują się na szeroko rozumianych cechach aksjologicznych tekstu i dyskursu. Profesor Michał Post jest autorem trzech książek i ponad 50 rozpraw i artykułów naukowych. Wykształcił około 500 licencjatów i magistrów oraz wypromował 6 doktorów filologii angielskiej. Profesor Michał Post ma bogate doświadczenie dydaktyczne dzięki prowadzeniu praktycznie wszystkich rodzajów zajęć językowych i językoznawczych wymienianych w programach studiów anglistycznych

Profesorowie

dr hab. Maksymilian Drozdowicz
dr hab. Maksymilian Drozdowicz

Specjalista w zakresie literatury latynoamerykańskiej XX wieku, historii i literatury Paragwaju oraz tendencji anarchistycznych La Platy. Tłumacz książek naukowych z języka hiszpańśkiego, autor licznych samodzielnych publikacji naukowych (książek i artykułów), uczestnik wielu konferencji naukowych, członek stowarzyszeń językowych, rad naukowych i recenzent czasopism naukowych. 

prof. dr hab. Krzysztof Janikowski
prof. dr hab. Krzysztof Janikowski

Profesor Krzysztof Janikowski to wybitny językoznawca zajmujący się m.in. fonologią języka niemieckiego i duńskiego, autor wielu publikacji w tych językach.

prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

Specjalizuje się w historii literatury angielskiej, kulturoznawstwie, literaturze angielskej, literaturze porównawczej, literaturoznawstwie angielskim i teatrze.

dr hab. Marek Kuźniak
dr hab. Marek Kuźniak

Specjalista w zakresie językoznawstwa angielskiego i ogólnego, interesujący się m.in. translatoryką i filozofią języka. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego.

dr hab. Janusz Malak
dr hab. Janusz Malak

Doktor Janusz Malak jest językoznawcą angielskim, specjalistą w dziedzinie składni w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. W swoich badaniach naukowych zajmuje się również gramatyką generatywną.

prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
Specjalistka w zakresie historii literatur zachodniosłowiańskich oraz językoznawstwa zachodniosłowiańskiego. Do zainteresowań badawczych prof. Zofii Tarajło-Lipowskiej należą: literatura czeska na tle literatur europejskich i literatura czeska XIX i XX wieku. Jest autorką wielu artykułów, referatów i odczytów oraz publikacji książkowych. Członkini Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, wielokrotnie nagradzana i odznaczana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. 
prof. dr hab. Ryszard W. Wolny
prof. dr hab. Ryszard W. Wolny

Specjalista w zakresie literatury angielskiej i współczesnych teorii badań literackich, znawca kultury i literatury australijskiej. Opublikował 10 książek i 51 artykułów. Ukończył studia podyplomowe w Australii, wziął udział w ponad 50 konferencjach na całym świecie, wygłaszając wykłady i referaty.

dr hab. Adam Wojtaszek
dr hab. Adam Wojtaszek

Jest specjalistą z języka reklamy, zarówno w ujęciu analitycznym, jak i w zakresie badań nad odbiorem i zrozumieniem komunikatów reklamowych. Bada także kwestie związane z językoznawstwem kontrastywnym, szczególnie w odniesieniu do języka polskiego i angielskiego,a nawet chińskiego.

 
prof. dr hab. Artur Katolo

Absolwent filologii klasycznej (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” w Rzymie), teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie oraz Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale w Mediolanie), bioetyki (Scuola di Medicina e Scienze Umane w Mediolanie - obecnie Università Vita e Salute), dydaktyki języka włoskiego (Istituto Univeristario ICOTEA w Ispica (RG) oraz Scuola Leonardo da Vinci w Rzymie), filologii angielskiej (Università degli Studi G. Marconi w Rzymie).

 
dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska

Wykładowcy

 
dr Jacek Woźny
 
dr Bojana Bujwid-Sadowska
 
dr Kamil Abt
 
dr Jerzy Achmatowicz
 
Evelyn Aschenbrenner, MA
 
dr Kamil Błaszczyński
 
mgr Alicja Banaszak
 
Christa Conklin, BSEd
 
mgr Małgorzata Dąbrowa
 
dr Brygida Gwiazda-Rzepecka
 
mgr Luz Gabriela Hernández Valderrama
 
mgr Ewa Hołownia
 
dr Bogumiła Góral
 
mgr Agnieszka Korobczak-Dominguez
 
mgr Paulina Kunicka
 
mgr Vitantonio Lovelli
 
Isidoro Martinez Lozano
 
dr Joanna Ewa Markiewicz
 
dr Katarzyna Maćkała
 
mgr Anna Molik
 
mgr Natalia Radzik
 
mgr Joanna Szczurkowska
 
mgr Marcin Telidecki
 
dr Oliwia Szymańska
 
dr Paweł Urbanik
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych