dr Katarzyna Gęborys

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo ogólne
 • językoznawstwo angielskie

Prowadzone przedmioty:

 • Tłumaczenie umów
 • Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych
 • Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki

Zainteresowania badawcze:

 • analiza dyskursu
 • pragmatyka
 • semiotyka
 • semantyka
 • tłumaczenia (prawnicze)

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2005 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii angielskiej
2005 Uniwersytet Wrocławski – magister prawa
2013 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań - doktor nauk humanistycznych

Artykuły:

 • Gęborys, Katarzyna 2012: O naturze modalności deontycznej w odniesieniu do dyskursu edukacyjnego. W: “Visnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupały Seria 3 Filolohia, Pedahohika, Psihalohia (“Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series Philology. Pedagogy. Psychology”) No 2 (135) 2012, 87–90. ISSN 2076-4855

Konferencje naukowe:

 • “Some reflections on the axiological analysis and comparison of selected English and French monotransitive verbs”, 17th Polish Association for the Study of English Conference Wrocław, 7th – 9th April, 2008,
 • “Some reflections reflections on the axiological analysis and comparison of selected English and French monotransitive verbs”, 17th Polish Association for the Study of English Conference Wrocław, 7th – 9th April, 2008
 • “On the usage of linguistic modalities in legal texts and consequences of its interpretation”, 19th Polish Association for the Study of English Conference Kalisz, 19th - 21st April, 2010
 • “The epistemic use of shall in legal texts and its consequences”, 20th Polish Association for the Study of English Conference, Toruń, 2011
 • “Deontic modality in legal discourse on the basis of The Amsterdam Treaty”, April Conference Twelve, Kraków, 27th - 29th April 2011
 • “The Attitude Change in Legal Discourse on the basis of The Treaty of Accession 2003”, Languages in Contact 2012, Wrocław, 26th - 27th May, 2012,
 • “Rhetoric Strategies in legal discourse on the basis of the Treaty of Accession 2003”, Rhetorik in Europa 2013 Saarlaand, Niemcy, 9th – 13th October 2013

Informacje dodatkowe:

 • Dolnośląski Festiwal Nauki, Wałbrzych 19 – 20 października 2011, wykład: I ty możesz zostać poliglotą – 20.10.2011r
 • Uniwersytet I Wieku (w ramach PWSZ AS Wałbrzych) – warsztaty: Każdy może zostać poliglotą, czyli jak uczyć się języka obcego aby się go nauczyć
 • Wałbrzyski Uniwersytet III Wieku (w ramach PWSZ AS Wałbrzych) – Warsztaty + Wykład: Każdy może zostać poliglotą – 14.01.2012r

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych