dr Katarzyna Molek-Kozakowska

Adiunkt w Wyższej Szkole Filologicznej i Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Wykształcenie:

 • Doktor nauk humanistycznych

Specjalność naukowa:

 • Literaturoznawstwo

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Nauczyciel akademicki; Prowadzi w WSF zajęcia z pisania, pisania akademickiego i seminarium dyplomowego

Doświadczenia w zakresie kształcenia kadr:

 • Promotor prac licencjackich, recenzent prac magisterskich

Doświadczenia organizacyjne:

 • Egzaminator, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnych, Sekretarz Konferencji organizowanych w IFA UO, Opiekun Koła Naukowego, Członek Polish Association for the Study of English (PASE), Polish Pragmatic Association (PPA)

Nagrody:

 • Nagroda QUALITY Rektora UO

Publikacje i wydawnictwa,
Monografia

 • Discursive Exponents of Ideology on the Basis of Allen Ginsberg’s Poems. 2011 Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (University of Opole Press).

Artykuły/recenzje/rozdziały w książkach edytowanych (2010-2012)

 • “Review of News Discourse by Monika Bednarek and Helen Caple” Lodz Papers in Pragmatics 8.2 (2012): 315–320, ISSN (Online) 1898-4436, ISSN (Print) 1895-6106, DOI: 10.1515/lpp-2012-0017,
 • “Tracing tabloidization: A comparative analysis of rhetorical styles in quality and tabloid newspapers” Exploring Language through Contrast. 2012. ed. Waldemar Skrzypczak, Tomasz Fojt and Sławomir Wacewicz Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Str. 236-250. ISBN(13): 978-1-4438-4090-3; ISBN(10): 1-4438-4090-4
 • “Historical references as arguments in Jerzy Buzek’s selected speeches” (Re)visions of History in Language and Fiction. 2012. ed. Dorota Guttfeld, Monika Linke and Agnieszka Sowińska Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 243-257. ISBN(13): 978-1-4438-4020-0; ISBN(10): 1-4438-4020-3
 • “How to foster critical literacy in academic contexts: Some insights from action research on writing research papers” Language in Cognition and Affect. 2013. ed. Ewa Piechurska-Kuciel and Elżbieta. Szymańska-Czaplak. Berlin: Springer.
 • “Multiple ideologies in the media construction of women in politics: A case study of gender parity debate in Poland.” Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD) Journal 5(2) 2012, p. 72-87.
 • “The notion of rhetorical style and its application in newspaper discourse.” Stylistics Across Disciplines: Conference Proceedings, Leiden University CD-ROM: ISBN/EAN: 978-90-9026652-7
 • “Identity-styling through code-mixing in journalistic discourse.” Languages in Contact 2011. Zdzisław Wąsik and Piotr Chruszczewski (eds.). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, 2012, p. 177-189. “Stylistics across disciplines.
 • ” Stylistics XX: Integration in Stylistics. Stanisław Gajda (ed.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (University of Opole Press), 2011, p. 463-470.
 • “Local American media in the time of crisis: trends and challenges.” Local and Regional Media: Democracy and Civil Society Shaping Process. Ilona Biernacka-Ligięza and Lesław Boćwin (eds.). Wroclaw – Nowa Ruda: Wydawnictwo Maria, 2011, p. 391-403.
 • “A scream against the American Dream: Allen Ginsberg’s use of the notion of dream as a device of ideological resistance.” The Dream: Readings in English and American Literature and Culture 3. Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow (eds.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (University of Opole Press), 2011, p.127-146.
 • “Territorialization in political discourse: A pragma-linguistic study of Jerzy Buzek’s inaugural speeches.” New Perspectives in Language, Discourse and Translation Studies. Mirosław Pawlak and Jakub Bielak (eds.). Berlin: Springer Verlag, 2011, p. 177-188.
 • “The Evil Empire returns? A critical analysis of stereotypes of Russia in British and American coverage of the Georgian crisis.” Us and Them – Them and Us: Constructions of the Other in Cultural Stereotypes. Anna Gonerko-Frej, Małgorzata Sokół, Joanna Witkowska and Uwe Zagratzki (eds.). Aachen: Shaker Verlag, 2011, p. 473-490.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych