mgr Luis Alberto Boix Presa

Prowadzone przedmioty:

  • PNJH praca z materiałami audio
  • PNJH gramatyka praktyczna
  • PNJ hiszpańskiego: praca z podręcznikiem
  • PNJ hiszpańskiego: konwersacje
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych