dr Łukasz Giezek

Specjalność naukowa:

 • literaturoznawstwo brytyjskie

Prowadzone przedmioty:

 • PNJA sprawności zintegrowane
 • Seminarium licencjackie
 • Pisanie akademickie
 • Wykład monograficzny

Zainteresowania badawcze:

 • współczesna powieść brytyjska
 • teoria literatury
 • postmodernizm
 • sposób ujęcia czasu i historii w literaturze
 • gatunek historiographic metafiction
 • powieści Petera Ackroyda

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2000 Uniwersytet Wrocławski - magister
2007 Uniwersytet Wrocławski - doktor

Artykuły:

 • „Investigating Postmodern Autobiography - Paul Auster's City of Glass.” Anglica Wratislaviensia XXXVII: Wrocław, 2001.
 • „Mirror Reflections and the Dissolution of the Self in Peter Ackroyd’s Hawksmoor.” Textos e Pretextos: O Espelho. Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Lizbona, 2003.
 • „The Collapse of Time and the Coherent Self.” Identidade com/sem limites. Identity with(out) limits? Edicoes Colibri, Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa: Lizbona, 2004.
 • "An Eternal Narrative? Peter Ackroyd’s The Clerekenwell Tales." PASE Papers 2008 Vol. 2 Studies in culture and literature, Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław, 2009
 • “Eternal past: Peter Ackroyd’s rewriting of history in The Lambs of London.” Studies in Literature Volume 1: Peter Lang 2010.

Konferencje naukowe:

 • 2002 „Genre and Identity International Seminar” w Londynie, artykuł „Ackroyd’s visions of time. Case study: The Great Fire of London”
 • 2004 „Identity with(out) limits", Centro de Estudos Comparatistas na Uniwersytecie w Lizbonie, artykuł „The Collapse of Time and the Coherent Self.”
 • 2008 PASE 2008, Uniwersutet Wrocławski, wystąpienie “An eternal narrative: Peter Ackroyd’s The Clerkenwell Tales.”
 • 2008 “Literature in English Symposium - LIES 4, History is Mostly Repair and Revenge: Discourses of/on History in the Literature in English” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Novum, wystąpienie: “Eternal past: Peter Ackroyd’s rewriting of history in The Lambs of London (2004)”
 • 2010 Konstrukty Alternatywne w Języku, Literaturze i Kulturze, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, artykuł "Rewriting Oscar Wilde: Peter Ackroyd’s The Last Testament of Oscar Wilde"

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych