dr Małgorzata Bieszczanin

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo stosowane
 • metodyka nauczania języka angielskiego

Prowadzone przedmioty:

 • Dydaktyka języka angielskiego - ćwiczenia
 • PNJA sprawności zintegrowane - ćwiczenia
 • Zajęcia specjalizacyjne - konwersatorium
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium przedmiotowe
 • PNJA - pisanie pracy naukowej - ćwiczenia
 • Wykład monograficzny

Zainteresowania badawcze:

 • przyswajanie słownictwa języka obcego
 • związki muzyki i języka
 • zastosowanie filmu, piosenki i technik teatralnych w nauczaniu języków obcych

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe: 

1994 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii angielskiej
2010 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Artykuły:

 • Bieszczanin, Małgorzata 1999: Linkword language system in teaching English to Polish learners. W: Andrej Rady, Bara Stejskalova (Red.) 1999 Pisek’ 98: Evropa – spolecenstvi rovnopravnych jazyku. Sbornik referatu z mezinarodni konference. Praha: Jednota tlumocniku a prekladatelu, 43–46. ISBN 80-86261-02-6
 • Bieszczanin, Małgorzata 2008: Przyswajanie słownictwa języka obcego a motywacja. W: Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik (Red.) 2008 Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 11–21. ISBN 978-83-60097-01-4
 • Bieszczanin, Małgorzata, 2009: Autonomia ucznia w procesie utrwalania poznanego słownictwa języka obcego. Języki Obce w Szkole 5, 51–55. Referaty i odczyty:
 • Referat “Linkword language system in teaching English to Polish learners” na konferencji Pisek’ 98: Evropa – spolecenstvi rovnopravnych języku organizowanej przez Jednota tlumocniku a prekladatelu, Republika Czeska.
 • Referat „Przyswajanie słownictwa języka obcego a motywacja” na konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych – Wrocław 2008.
 • Referat “Teaching Vocabulary to Students of English Philology as a Path to Learner Autonomy” na konferencji SILSE 2009 organizowanej przez Slezska Univerzita w Opavie we wrześniu 2009.
 • Referat “Magical and Non-magical Worlds in the Harry Potter series as alternate construals?” na konferencji Alternate Construals organizowanej przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu we wrześniu 2010.     

Konferencje naukowe:

 • Konferencja Evropa – spolecenstvi rovnopravnych języku organizowana przez Jednota tlumocniku a prekladatelu, Pisek, Republika Czeska, 1998.
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych – Wrocław 2008.
 • Konferencja SILSE 2009 organizowana przez Slezska Univerzita w Opavie we wrześniu 2009.
 • Konferencja Alternate Construals organizowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu we wrześniu 2010.

Informacje dodatkowe:

1991-1992: roczne studia w Centrum Nauczania Języka Angielskiego (Centre for English Language Teaching) na Uniwersytecie Stirling (University of Stirling) w Wielkiej Brytanii w ramach programu TEMPUS
 
1999: pobyt w ramach programu SOKRATES na kursie dla metodyków w Szkole Języków Obcych (School of Languages) na Uniwersytecie Brighton (University of Brighton) w Wielkiej Brytanii
 
2007-2008: udział w programie COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół w charakterze konsultanta językowego i metodycznego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gołuszowicach (Woj. Opolskie)
 
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dydaktycznych:
 
„Wykorzystanie filmu w nauczaniu języka angielskiego” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2008.
 
„Zabawa ze Shrekiem” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2009.
 
„Przygoda z filmem” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2010.
Od października 2009: Opieka nad Kołem Naukowym Glottodydaktyki Language Cracker w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu     

 

 
 

 

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych