mgr Małgorzata Kaspryszyn

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo
 • glottodydaktyka

Prowadzone przedmioty:

 • PNJN sprawności zintegrowane
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego ćwiczenia
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego konwersatorium
 • Dydaktyka nauczania języka niemieckiego

Zainteresowania badawcze:

Temat przygotowywanej pracy doktorskiej: "Emotionale Dimensionen des Fremdsprachenunterrichts". Przedmiotem prowadzonych badań jest wpływ czynników afektywnych (emocji) na proces uczenia się języka obcego w warunkach szkolnych. Głównym celem badań jest : analiza procesów doświadczania emocji w sytuacjach związanych z procesem akwizycji języka obcego w warunkach szkolnych; określenie najczęściej doświadczanych emocji związanych zarówno z czynnikami subiektywnymi (osobowość uczącego się), jak i z determinującymi bezpośrednio proces glottodydaktyczny czynnikami obiektywnymi (nauczyciel, organizacja procesu dydaktycznego, treści i cele nauczania, formy pracy, formy socjalne); określenie wpływu emocji na rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.     

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1998 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii germańskiej
2000 Uniwersytet Wrocławski - magister prawa

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Krajna Andrzej, Małkiewicz Elżbieta,  Kaspryszyn Małgorzata, Jańska Maria (red.),2007. Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych : wybrane zagadnienia, Wrocław : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Lewiccy G., R., Małgorzewicz, A., Jańska,M., Kaspryszyn,M., i In., 2000. Na und?II Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN:
 • Lewiccy G., R., Małgorzewicz, A., Jańska,M., Kaspryszyn,M., i In., 2000. Na und?II , Podręcznik do pracy indywidualnej Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN:
 • Lewiccy G., R., Małgorzewicz, A., Jańska,M., Kaspryszyn,M., i In., 2000. Na und?II Poradnik dla nauczyciela. Testy. Materiały do kopiowania, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN:
 • Lewiccy G., R., Małgorzewicz, A., Jańska,M., Kaspryszyn,M., i In., 2001. Na und?III Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN:
 • Lewiccy G., R., Małgorzewicz, A., Jańska,M., Kaspryszyn,M., i In., 2001. Na und?III  , Podręcznik do pracy indywidualnej Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN:
 • Lewiccy G., R., Małgorzewicz, A., Jańska,M., Kaspryszyn,M., i In., 2001. Na und?III Poradnik dla nauczyciela. Testy. Materiały do kopiowania, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN: 
Artykuły:
 • Kaspryszyn,M.,Wykorzystanie tekstów prasowych na zajeciach języka niemieckiego.,w: Krajna Andrzej, Małkiewicz Elżbieta, Kaspryszyn Małgorzata, Jańska Maria (red.),2007. Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych : wybrane zagadnienia, Wrocław
 • (rec.)Jańska, M.,U., Interkulturelles Lernen in der bilingualen deutsch-polnischen Erziehung. Evaluation der Unterrichtsmaterialien für den frühen fremdsprachlichen Deutschunterricht in Polen.,w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde (Warszawa); 39(2008). S. 496-501

Konferencje naukowe:

 • Die internationale Tagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen . Linguistik-Tage in Wrocław 2006        

 

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych