dr Małgorzata Szczepanik

Specjalności naukowe

 • Literatura współczesna Hiszpanii
 • Teatr hiszpański

Zainteresowania badawcze

 • Teatr kobiecy w pofrankistowskiej Hiszpanii

Przedmioty prowadzone w WSF

 • tłumaczenie konferencyjne
 • tłumaczenie specjalistyczne biznesowe i handlowe
 • tłumaczenie specjalistyczne techniczne

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

 • 2006 - Uniwersytet Wrocawski - magister
 • 2015 - Uniwersytet Warszawski - doktor

Doświadczenie dydaktyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Filologiczna

Artykuły

 • "Las formas de expresión de identidad femenina en la dramaturgia española contemporánea: Paloma
  Pedrero", publikacja w Estudios hispánicos 2012.
 • "Los acontecimientos reales como fuentes de inspiración: La boda de Carmen Resino y Ana, el 11 de
  marzo de Paloma Pedrero", publikacja w tomie monograficznym "Entre artes, culturas y tiempos.
  Poesía y teatro hispánicos" 2014.
 • “Italia on line: sytuacja współczesnej literatury włoskiej w świecie mass mediów na przykładzie literatury kryminalnej” [w:] (red.) Sznurkowski P., Pawlikowska-Asendrych E., Rusek B., Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce, Oficyna Wydawnicza ATUT, Częstochowa 2012, s. 169 - 181.

Referaty i odczyty

 • 14-15.11.2011 Konferencja Studentów i Doktorantów "Ilusión. Expresión. Mundos posibles" Uniwersytet Wrocławski, referat: "Las formas de expresión de identidad femenina en la dramaturgia española contemporánea: Paloma Pedrero", publikacja w Estudios hispánicos 2012.
 • 14-17.11.2012 IV Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów "Encuentros 2012", referat: "Los acontecimientos reales como fuentes de inspiración: La boda de Carmen Resino y Ana, el 11 de marzo de Paloma Pedrero",  publikacja w tomie monograficznym "Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos" 2014.
 • 27-28.11.2013 Międzynarodowy Kongres Teatro Século XXI w Vigo, referat: " Visión brutal de la realidad en el teatro breve femenino: Falsas denuncias de Lidia Falcón, Las hijas del viento de Itziar Pascual y La niña tumbada de Antonia Bueno, publikacja w tomie monograficznym wydawanym przez Editorial Academia de Hispanismo. 2015

Konferencje naukowe

 • 14-15.11.2011 Konferencja Studentów i Doktorantów "Ilusión. Expresión. Mundos posibles" Uniwersytet Wrocławski
 • 14-17.11.2012 IV Międzynarodowe Sympozjum Hispanistów "Encuentros 2012", Uniwersytet Wrocławski
 • 27-28.11.2013 Międzynarodowy Kongres Teatro Século XXI w Vigo, Hiszpania

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych