dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

Specjalności naukowe

 • literaturoznawstwo
 • literatura niemieckojęzyczna

Zainteresowania badawcze

 • polsko-niemieckie stosunki literackie przełomu XIX i XX wieku
 • recepcja autorów niemieckojęzycznych pochodzenia polskiego w Niemczech
 • gnoza w literaturze i kulturze

Przedmioty prowadzone w WSF

 • historia literatury niemieckojęzyznej
 • literatura niemieckiego obszaru językowego
 • PNJN: gramatyka praktyczna
 • PNJN: praca z podręcznikiem

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

 • 2007 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - magister
 • 2011 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - doktor 

Doświadczenie dydaktyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Christiana Albrechta w Kilonii 

Publikacje naukowe samodzielne (książki)

 • Szewczuk-Sadowska, Marcelina: „Die ewige dunkle Sehnsucht (...).“ Zum Verhältnis zwischen dem Gnostischen und dem Dekadenten im Werk von S. Przybyszewski, J. Schlaf und H. H. Ewers. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2012, 276 s.

Artykuły

 • Szewczuk-Sadowska, Marcelina: Irrfahrt und Himmelfahrt eines Gnostikers in "Androgyne" von Stanisław Przybyszewski, w: Jaśtal, Katarzyna/Palej, Agnieszka/Dąbrowska, Anna/Moskała, Paweł (red.): Variable Konstanten. Mythen in der Literatur. Dresden/Wrocław: Neisse Verlag/ATUT, 2011, s. 217-225.
 • Szewczuk-Sadowska, Marcelina: "… seinem heimatlichen Sonnenziel entgegen …!" Das Gnostische in "Das dritte Reich" von Johannes Schlaf, w: Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze, tom XLV, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, s. 419-427.
 • Szewczuk, Marcelina: Das Leben als Entfremdung. Zur Darstellung und Verarbeitung der existenziellen Wirklichkeit im Werk von Franz Kafka und Marek Hłasko, w: Białek, Edward/ Mańko-Matysiak, Anna/Tomiczek, Eugeniusz (red.): Orbis Linguarum. Ein Gedenkband zum 10. Todestag von Professor Konrad Gajek, vol. 35. Dresden/Wrocław: Neisse Verlag/ATUT, 2009, s. 287-298.

Konferencje naukowe

 • 17-19.09.2010, Kraków: Mythen (in) der Literatur - wygłoszenie referatu pt. Das Umherirren eines Gnostikers in "Androgyne" von Stanisław Przybyszewski
 • 08.-10.10.2009, Monachium: Emotionale Grenzgänge – Konzeptualisierungen von Liebe, Trauer und Angst in Sprache und Literatur – prezentacja pt.: Eine Reportage über käufliche Liebe – " Der Begleiter" von Norbert Kron

Stypendia zagraniczne:

 • 2008-2009 Stypendium miasta Kilonia na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych