dr Marcin Tereszewski

Specjalność naukowa:

 • literatura angielska
 • teoria literatury

Prowadzone przedmioty:

 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) tekst autentyczny, konwersacje
 • Zajęcia uzupełniające (współczesne teorie literatury)
 • Kurs zmienny z amerykanistami (Kultura amerykańska)

Zainteresowania badawcze:

 • twórczość Samuela Becketta (głównie pod kątem współczesnej filozofii)
 • poststrukturalizm
 • kultura amerykańska

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2003 Uniwersytet Wrocławski - magister
2010 Uniwersytet Wrocławski - doktor

Artykuły:

 • „The Apophatic Speech in Beckett and Derrida” (Mowa apofatyczna u Becketta i Derridy). Anglica Wratislaviensnia XLI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
 • „Limits of Writing: Maurice Blanchot and Samuel Beckett.” (Pisanie na granicy: Maurice Blanchot i Samuel Beckett) Wydawnictwo pokonferencyjne PASE. Puławy, 2006.
 • “The Eye of the Other: Visuality in Ill Seen Ill Said” (Oko Innego: Wizualność w Ill Seen Ill Said) Drama of the Mind: Papers from Beckett in Kraków 2006 Conference. Wydawnictwo UJ, 2006.
 • Towards the Inexpressible Nothing in Beckett’s Texts for Nothing. (W stronę niewyrażalnej nicości w Tekstach na nic Samuela Becketta) Anglica Wratislaviensia XLVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
 • Voice without a Source: The Question of Inexpressibility and Origin in Samuel Beckett’s Work.” (Głos bez źródła: Niewyrażalność w dziełach Samuela Becketta) Wydawnictwo pokonferencyjne PASE. Wrocław, 2008.

Referaty i odczyty:

 • PASE 2006, Puławy. Odczyt referatu pt. "Limits of Writing: Maurice Blanchot and Samuel Beckett".
 • Beckett in Krakow Conference 2006. "The Eye of the Other: Visuality in Ill Seen Ill Said".
 • PASE 2008, Wrocław. Odczyt referatu pt. "Voice without a Source: The Question of Inexpressibility and Origin in Samuel Beckett's Work".

Konferencje naukowe: 

 • PASE 2006, Puławy. Odczyt referatu pt. "Limits of Writing: Maurice Blanchot and Samuel Beckett".
 • Beckett in Krakow Conference 2006. "The Eye of the Other: Visuality in Ill Seen Ill Said".
 • PASE 2008, Wrocław. Odczyt referatu pt. "Voice without a Source: The Question of Inexpressibility and Origin in Samuel Beckett's Work".      

 

 

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych