dr Marek Krawiec

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo stosowane
 • glottodydaktyka

Prowadzone przedmioty:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) pisanie akademickie

Zainteresowania badawcze:

 • przekaz treści kulturowych na zajęciach z języka obcego 
 • wybrane zagadnienia z dziedziny socjo- i etno-lingwistyki.

 Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2002 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii angielskiej
2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - doktor nauk humanistycznych

Artykuły:

 • “Ethnolinguistic exemplification of stereotyping: The image of Poles perceived by foreigners”. [W:] Anna Miatluk – Krzysztof Bogacki (red.), Semantic Relations in Language and Culture. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2006, s. 189-196.
 •  „Kulturowy obraz Wielkiej Brytanii i jej społeczeństwa w oparciu o materiał podręcznikowy przeznaczony do nauki języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym”. Poliglota 2 (4), 2006, s. 26-38.
 • “English words adopted and used by Polish graffiti writers: A review of socio-linguistic aspects”. Acta Neophilologica IX, 2007, s. 53-63.
 • „Metoda projektu w kształtowaniu świadomości kulturowej dzieci w wieku 10-13 lat: Wykorzystanie zasobów percepcyjno-asocjacyjnych uczniów do prezentacji treści kulturoznawczych na lekcji języka angielskiego”. Poliglota 1 (5), 2007, s. 58-71.
 • “Cultural representations of Britain and the British nation in the context of teaching English at the primary school level: Analysis of the course book material: A case study”. Acta Universitatis Nicolai Copernici – English Studies XV, 2008, s. 71-78.
 • “English words in the talk of Polish teenagers: A review of sociolinguistic aspects”. Acta Neophilologica X, 2008, s. 51-61.
 • „Tandemowe nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym: Prezentacja oraz opis zajęć prowadzonych przez kandydatki na studia pedagogiczno-filologiczne”. Poliglota 1 (7), 2008, s. 55-65.
 •  “Teaching English in a non-school setting: Proposal of teacher-student project work”. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (5), 2008, s. 125-133.
 • „Stereotypy kulturowe w kontekście nauczania języka angielskiego”. [W:] Zdzisław Wąsik – Aleksandra Wach (red.), Heteronomie glottodydaktyki. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 2010, s. 139-152.
 • „Elementy kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych. Rozwijanie socjo-kulturowych kompetencji uczniów – implikacje glottodydaktyczne”. Języki Obce w Szkole (w druku).
  Referaty i odczyty:
 • "Creativity of teachers and students in the project work 'Agent'". Międzynarodowe Seminarium Naukowe 'Komunikacja-Kultura-Kreatywność'. Piła, 18-19 października 2010.
 •  "The project work 'Agent' and its contribution to the promotion of tourism in the school environment". Międzynarodowa Konferencja IALIC 'Travelling Languages: Culture, Communication and Translation in a Mobile World. Leeds, 3-5 grudnia 2010.

Konferencje:

 • Częstochowa (24-25.04.2008) – Konferencja „Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym”)
 • Gniezno (13.09.2008) – Poznań Linguistic Meeting
 • Piła (18-19.12.2010) – Międzynarodowe Seminarium Naukowe 'Komunikacja-Kultura-Kreatywność'.
 • Leeds (3-5.12.2010) – Międzynarodowa Konferencja IALIC 'Travelling Languages: Culture, Communication and Translation in a Mobile World. 

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • International Association for Languages and Intercultural Communication (IALIC)
 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL Poland)
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzacji Wiedzy o Komunikacji Językowej “Tertium”
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN)
 • Societas Linguistica Europaea (SLE)
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych