mgr Maria Astriab

Specjalność naukowa:

 • Filologia germańska

Zainteresowania badawcze:

 • dydaktyka języka niemieckiego
 • poszukiwanie nowych metod nauczania gramatyki w języku obcym
 • gramatyka a język potoczny

Prowadzone przedmioty:

 • Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego (PNJN)
 • lektorat języka niemieckiego
 • dydaktyka języka niemieckiego

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1975 Uniwersytet Wrocławski - magister

Udział w konferencjach naukowych:

warsztaty metodyczno-szkoleniowe organizowane przez Wydawnictwo Hueber Polska oraz Österreich-Institut:

 • Neue Medien und ergänzende Materialien im Deutschunterricht“
 • Gezieltes sprachliches Handeln in der Mittelstufe, Präsentation des neuen Lehrwerks „Ziel“ B-2.

Informacje dodatkowe:

 • udział w organizacji Konkursu Języka Niemieckiego zDolny Ślązak Gimnazjalista
 • udział w seminarium „Schlesische Begegnungen” w Haus Schlesien
 • organizowanie spotkań: seminarium p. Jürgena Fiege dla studentów WSF dot. informacji o kulturze, literaturze, filmie i szkolnictwie w Niemczech
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych