dr Mateusz Sajna

Specjalność naukowa:

 • Przekładoznawstwo
 • Semantyka kognitywna

Prowadzone przedmioty:

 • Język w turystyce
 • PNJA - konwersacje
 • PNJA - sprawności zintegrowane
 • Lektorat języka angielskiego

Zanteresowania badawcze:

 • Lokalizacja gier wideo (ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów przekładowych)
 • Tłumaczenie audiowizualne
 • Kognitywne teorie konstruckji znaczenia (zwłaszcza teoria amalgamatów konceptualnych oraz teoria metafory pojęciowej)

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2015 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Wyższa Szkoła Filologiczna  

Artykuły:

 • Sajna, M. 2015: Computer-assisted translation tools and video game rendition. In: Grabowski, Ł., Piotrowski, T. (red.)The Translator and the Computer 2 (Proceedings of a Conference held in Wrocław, October 25–26, 2014, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre).  Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
 • Sajna, M. 2013. “Translation of video games and films – a comparative analysis of selected technical problems.” Homo Ludens (1)/5. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 219-232.
 • Sajna, M. 2013. “Amateur subtitling - selected problems and solutions.” [w:] Bilić, V. et al (red.) Translation in Transition 2013-03. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier: 1-18.
 • Sajna, M. 2012. “What do we know about blending and translation? The analysis of selected examples from the computer game Dragon Age 2.” [w:] Cichmińska, M., Matusiak-Kempa, I. (red.) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie: 277-282.

Referaty i odczyty:

 • “Computer Assisted Translation Tools and Video Game Rendition”. Tłumacz a computer 2. Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław, 25-26 października 2014 r.
 • “From Sir Glancelot to Van Wormsing – blending and proper names”. Linguistische Treffen in Wrocław V: Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 25-27 września 2014 r.
 • “What do we know about blending and translation? The analysis of selected examples from the computer game Dragon Age 2”. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 11-12 maja 2012 r.

Członkowstwa w stowarzysze:

 • Polskie Towarzystwo Badania Gier
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych