dr Maurizio Mazzini

Specjalność naukowa:

 • historia i teoria teatru

Prowadzone zajęcia: 

 • Praktyczna Nauka Języka Włoskiego (PNJW)
 • Kultura Włoch

Zainteresowania badawcze:

 • historia literatury i turystyki

 Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1982 Universita Statale di Milano - dottore in Lettere Moderne
1995 Uniwersytet Wrocławski - doktor nauk humanistycznych

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych magistrów: 12

Artykuły:

 • "Bar Italia Stefana Benniego: mikrokosmos nie do przetłumaczenia?" w Italica Wratislaviensia I, pod red. Katarzyny Biernackiej-Licznar i Justyny Łukaszewicz, wyd. Adam Marszałek, Toruń
 • "L'amara commedia delle acque, Velleita', miserie e doppi fini della borghesia alle terme: i romanzi di ambientazione termale di Guy de Maupassant e Octave Mirbeau", w Miscellanea literackie i teatralne, wyd. UŁ, Łódź
 • “Stile colloquiale e turpiloquio fra intraducibilità e problemi di dosaggio sull’esempio di Novecento di Alessandro Baricco nella traduzione polacca di Halina Kralowa”, in: Traduire le drame, red. J. Łukaszewicz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008 ,117-130 (“Romanica Wratislaviensia”, LV)
 • „Madame Chauchat ne La montagna incantata. Dal fascino per il mondo slavo all’incanto del consumismo, in: La figura femminile nella narrativa e nella drammaturgia del primo Novecento, red. C. Bronowski, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, 121-131
 • „Dziewiętnastowieczne podróże Polaków do dolnośląskich wód” , in: Dziedzictwo Odyseusza: Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M.Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków, Universitas, 2007, 323-336.
 • „Che so io? La fede nel dubbio e la dubbia fede di Michel de Montaigne“, in: Il dubbio e la fede. Ortodossia, eresia e miscredenza da Francescao Petrarca a Giordano Bruno. Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2006, 73-81
 • „Traduire la ville d’eaux: trasposizioni letterarie della spazialità termale: lo spazio dell’avventura e della trasgressione”, in: Traduire la ville, red. J. Brzozowski, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, 159-167 („Romanica Cracoviensia”)
 • „Letterati alle fonti: impressioni e memorie dai Bagni di Lucca”, („Ambra”), Szombathely, 6, 2005
 • „Il fascino delle rive del nord Europa e i suoi riflessi letterari nella prosa del primo Novecento: da Balbec a Travemünde”, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego („Romanica Wratislaviensia” LII), 2005
 • „Mont Oriol: come ti invento una citta termale”, (“Romanica Wratislavensia”, LI) 2004, 201-211.
 • “ Breve viaggo alle fonti dell’immaginario termale: da San Pellegrino Terme a Bad Salzbrunn” , in”: Il viaggo come realta e come metafora, red. Justyna Łukaszewicz, Davide Artico, Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, 257 –266.
 • “Mediolańczyk we Wrocławiu: parę osobistych refleksji o małych ojczyznach i pewnych analogiach historycznych” in: Włochy a Polska – wzajemne spojrzenia, red. J. Okoń. Łódź, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, 275-279
 • „Figure materne nella drammaturgia europea del primo novecento: Strindberg, Pirandello, Witkacy”, in: Etudes littéraires et linguistiques, red. J. Heistein, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991, 55-61 („Romanica Wratislaviensia”, XXXIV)
 • Esercizi sintattico-lessicali per il lettorato d’italiano. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990
 • „Alcune considerazioni in margine alla genesi e alla struttura di una nuova raccolta di esercizi sintatttico-lessicali”, in “Lingua e letteratura”, red. S. Widłak, Cracovia, 1990, 53-58
 • " Les études de sémiotique théâtrale en Italie dans la derniére décennie : quelques apports terminologiques", in : Problèmes de terminologie littéraires, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988, 175-179 (“Romanica Wratislaviensia”, XXXI)
 • “ Il teatro dei futuristi italiani. Teoria e condizionamenti storici”. (‘Romanica Wratislaviensia”, XXVII), 1987, 207-217
 • Mazzini, M. 2014: Breslavia, agosto 1979. W: „Italica Wratislaviensia”,  zeszyt 5 , strony: 369-382.
Referaty i odczyty: 
 • „Między egzotyką a swojskością. O tłumaczeniu literatury włoskiej na polski i odwrotnie”, IFR, ISKŚiO UWr., Wrocław 24-25.09.2009
 • „Il dubbio e la fede. Ortodossia, eresia e miscredemza da Francesco Petrarca a Giordano Bruno”, IFR, UWr, Wrocław, 27-28.05.2006
 • „Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń”. IFR, UJ. Kraków, 28-30.09.2005
 • „La figura femminile nella narrativa e drammaturgia europea del primo novecento”. Uniwersytet M. Kopernika, Toruń, 29.05-1.06.2005
 • „IV Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana”, BDF, Szombathely, 06-07-10.2004
 • „Traduire la ville":, IFR, UJ, Kraków, 05-08.10.2003
 • „Il viaggio tra realtà e metafora”, IFR, UWr., 06-08.04.2000
 • „Polska-Włochy. Wzajemne spojrzenia”, UŁ, 15-17
 • Dalle Belle Lettere alla letteratura di massa (Od literatury pięknej do litaraturej masowej), WSF, Wrocław, 15-16.05 2015.

Konferencje naukowe:

zob. Referaty i odczyty

Wyróżnienia i nagrody:

 • Nagroda Rektora UWr. „za zasługi dydaktyczne i organizacyjne” (1997 r.)

Informacje dodatkowe:

2009 Wyjazd Erasmus do Universita' di Verona

wykład gościnny: "Danzica, una citta' stretta fra Il Baltico e due nazioni. La prosa di Stefan Chwin e Paweł Huelle."

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych