dr Michał Szecówka

Specjalność naukowa:

  • Dydaktyka języka angielskiego

Prowadzone przedmioty:

  • PNJA praca z materiałami audiowizualnymi
  • seminarium dyplomowe
  • warsztaty pisania tekstów naukowych

Zainteresowania badawcze:

  • motywacja grup uczących się języka angielskiego
  • wykorzystanie teorii i modelów psychologicznych w charakterystyce motywacji osób uczących się języka

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2002 Uniwersytet Wrocławski - magister
2008 Uniwersytet Wrocławski - doktor

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 33
Liczba recenzji naukowych: 20

Artykuły:

  • 2003. "Inhibiting Factors and Discruptive Forces in Teaching English in Lower and Higher Secondary Schools". Anglica Wratislaviensia 41.
  • 2004. "Język angielski w percepcji uczniów zakładu poprawczego". Opieka – Wychowanie – Terapia 1-2/57-58.
  • 2006. "Students’ Perception of English as a School Subject in Lower Secondary Schools and Reform Schools". Roczniki naukowe PWSZ im. Angelusa Silesiusa XII. Języki obce z.3, rocznik 2006.
 
 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych