dr Mirosława Marks

Specjalność naukowa:

 • psychologia

Prowadzone przedmioty:

 • psychologia
 • psychopedagogika

Zainteresowania badawcze:

 • efektywność funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zawodowych i rodzinnych
 • diagnostyka psychologiczna
 • psychologia sportu
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1989 Uniwersytet Wrocławski - magister
2002 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - doktor

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych magistrów: 28

Artykuły:

 • Jan Supiński, Mirosława Marks, Miłosz Haber, Kazimierz Witkowski, Wiesław Błach.Temperament and level of sport results of combat sportsmen. W:Kinesiology - new perspectives: 3rd International Scientific Conference, Opatija, Croatia, September 25-29, 2002, proceedings book / editors-in-chief: Dragan Milanovic / Franjo Prot 
 • Jan Supiński, Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska. Porównanie wybranych cech osobowości studentek uczelni wojskowych, wychowania fizycznego i Wyższej Szkoły Fizjoterapii. W:Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Sozański, Krzysztof Perkowski Dariusz Śledziewski. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, 2003, s.262-267; ryc.
 • Mirosława Marks. Psychiczna sylwetka zawodników - studentów AWF uprawiających cykliczne i acykliczne dysycypliny sportowe. W:Psychologia grupy sportowej: red. nauk. Edward Wlazło. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003, s.135-146; ryc. bibliogr. 29 poz. Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego; 69; ISSN 0239-6009
 • Mirosława Marks. Sportowiec - człowiek uniwersalny? Wymagania sportu wyczynowego a specyfika wybranych dyscyplin sportowych. W:Psychologia grupy sportowej: red. nauk. Edward Wlazło, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003, s.147-154; bibliogr. 24 poz. Seria: Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego; 69; ISSN 0239-6009
 • Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks. Agresja słowna kibiców w sytuacji sukcesu i niepowodzenia [Dokument elektroniczny]. W:3rd International Scientific Conference, Opatija, Croatia, September 25-29Agresja w kulturze fizycznej: ogólnopolska konferencja naukowa, 3-4 grudnia 2004 / red. Jan Supiński. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004
 • Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska. Agresywność zawodników wyczynowych - studentów AWF reprezentujących różne kategorie dyscyplin sportowych określonych ze względu na rodzaj presji wywieranej na przeciwnika [Dokument elektroniczny]. W:Agresja w kulturze fizycznej: ogólnopolska konferencja naukowa, 3-4 grudnia 2004 / red. Jan Supiński.Akademia Wychowania Fizycznego, 2004
 • Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks. Czy wszyscy kibice zachowują się agresywnie?: Analiza agresywności regionalnego środowiska sportowego [Dokument elektroniczny]. W:Agresja w kulturze fizycznej: ogólnopolska konferencja naukowa, 3-4 grudnia 2004 / red. Jan Supiński. 2004 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska. Agresywność zawodników wyczynowych - studentów AWF reprezentujących różne kategorie dyscyplin sportowych określonych ze względu na rodzaj presji wywieranej na przeciwnika. W:Agresja a kultura fizyczna / pod red. Jana Supińskiego. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005, s.139-150; ryc. tab. bibliogr. 22 poz. Seria: Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; nr 79; ISSN : 0239-6009
 • Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks. Czy wszyscy kibice zachowują się agresywnie?: Analiza agresywności regionalnego środowiska sportowego. W:Agresja a kultura fizyczna / pod red. Jana Supińskiego. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005, s.111-122; ryc. tab. bibliogr. 20 poz. Seria: Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; nr 79; ISSN : 0239-6009
 • Katarzyna Bukowska, Lesław Kulmatycki, Mirosława Marks. Poziom agresywności studentów wychowania fizycznego specjalnego w porównaniu ze studentami inych specjalności/Level of agressiveness of physical education specialisation students comparing to students of the other specialisations. Auxilium Sociale 2005; nr 3/4; s.207-216; ryc. tab. bibliogr. 24 poz.
 • Mirosława Marks, Piotr Oleśniewicz, Anna Romanowska-Tołłoczko. Charakterystyka wybranych cech osobowości studentów AWF - uprawiających sporty walki i słuchaczy Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony/Characteristic of chosen personality features of students going in for martial arts. W:Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s.249-256; ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum. Wydanie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego; 7
 • Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska. Refleksje ze współpracy psychologa z reprezentacją kadry narodowej saneczkarzy na torach płaskich. W:Sport młodzieżowy w badaniach psychologicznych / pod red. Edwarda Wlazło. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005
 • Opis fizyczny: s.83-107; ryc. bibliogr. 22 poz. Seria: Studia i Monografie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 80; ISSN : 0239-6009
 • Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks. Rezygnacja z uprawiania sportu wyczynowego a właściwości psychiczne na przykładzie młodzieży wybierającej studia w akademii wychowania fizycznego. W:Sport młodzieżowy w badaniach psychologicznych / pod red. Edwarda Wlazło Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005 s.65-82; ryc. tab. bibliogr. 40 poz.
 • Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks. Poziom agresywności wypowiedzi internetowych - analiza wybranych uwarunkowań. Teraźniejszość Człowiek Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej 2005; nr 3; s.75-88; ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.
 • Lesław Kulmatycki, Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks. Four types of role of adapted physical education teachers. The New Educational Review 2005; vol.7; nr 3-4; s.205-215; ryc. tab. bibliogr. 32 poz.
 • Lesław Kulmatycki, Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska, Edward Wlazło. Charakterystyka zachowań zdrowotnych kobiet podyplomowych studiów promocji zdrowia. Characteristics of health behavior among woman studying post graduated health promotion. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med. 2006; vol.60; supl.16, nr 4 (375); s.122-125; ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.
 • Lesław Kulmatycki, Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks, Edward Wlazło. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami u studentów specjalności promocja zdrowia/Coping with negative emotion among students from health promotion specialization. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med. 2006; vol.60; supl.16, nr 4 (376); s.126-129; ryc. bibliogr. 8 poz. sum.
 • Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska, Beata Miedzińska, Lesław Kulmatycki. Aktywność szkół promujących zdrowie w zakresie zagospodarowania wolnego czasu/Activity of health promoting schools and range of developing leisure time. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med. 2007; vol.62; suppl.18, nr 4; s.367-370; tab. bibliogr. 8 poz.
 • Mirosława Marks, Lesław Kulmatycki, Katarzyna Bukowska. Inteligencja emocjonalna przyszłych terapeutów na tle populacji studentów/Emotional intelligence of future therapeutists on background of general population of student. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med. 2007; vol.62; suppl.18, nr 4; s.379-382; ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.
 • Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska, Lesław Kulmatycki. Poczucie satysfakcji z życia u przyszłych terapeutów - studentów fizjoterapii/Satisfaction of life among future therapist - students of physiotherapy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med. 2007; vol.62; suppl.18, nr 4; s.375-378; ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum.
 • Mirosława Marks, Katarzyna Bukowska, Lesław Kulmatycki. Studenci specjalności promocji zdrowia a umiejscowienie poczucia kontroli zdrowia/Students from health promotion specialization and locus control of health. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med., 2007; vol.62; suppl.18, nr 4; s.371-374; ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.
 • Anna Romanowska-Tołłoczko, Mirosława Marks. Psichologo-pedagogična konsul'taciâ i osvita bat'kiv âk zasib podolannâ trudnosiv u vichovnij roboti z dit'mi u Pol'si, W:Naukovi zapiski, Ternopil's'kij nacional'nij pedagogičnij universitet, 2007, s.211-214; Seria: Pedagogika; nr 9/2007
 • Anna Romanowska-Tołłoczko, Mirosława Marks, Rafał Tomczak. Motywacja osiągnięć i samoocena studentów uprawiających pływanie w sekcjach sportowych AZS działających przy wrocławskich uczelniach. Achievement motivation and self-esteem of students practising swimming in sport sections of AZS (Academic Sport Association) at universities in Wroclaw. W:Pedagogika, psichologiâ ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannâ i sportu: naukova monografiâ, nr 10 / za red. prof. S. Ermakova, Charkivs'ka deržavna akademiâ dizajnu i mistectv, 2007, s.152-156; ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sod. sum.
 • Katarzyna Bukowska, Mirosława Marks. Oceny otrzymywane przez studentów a ich inteligencja i płeć. W: Ewaluacja w edukacji szkolnej i akademickiej / red. Irena Bartusiak, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2010, s.61-76;
 

Konferencje naukowe:

 • Sport w życiu kobiety. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 1995
 • Osobowość a zachowanie celowe sportowców. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 1998
 • 10th World Congress of Sport Psychology May 28 - June 02 2001, Skiathos, Hellas
 • Studenci Wychowania Fizycznego w ocenie psychopedagogicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa,  Wrocław 2001
 • 3rd International Scientific Conference, Opatija, Croatia, September 25-29 2002
 • Psychologia grupy sportowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław 2003
 • Agresja w kulturze fizycznej: ogólnopolska konferencja naukowa, 3-4 grudnia 2004 Wrocław
 • Sport młodzieżowy w badaniach psychologicznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław 2005
 • Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 25 - 27 maja 2007
 • Problemy badawcze w lekkoatletyce, gimnastyce i tańcu. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław 2010

Informacje dodatkowe:

Udział w charakterze wykładowcy w projekcie Unii Europejskiej " Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej" realizowanym w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (wykładowca dla studiów podyplomowych, grudzień 2006 - czerwiec 2007).          

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych