dr Monika Tarantowicz-Gasiewicz

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo ogólne

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Technologia informacyjna i innowacje w dydaktyce
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium podyplomowe
 • Pisanie akademickie
 • Metodyka nauczania języka angielskiego

Zainteresowania badawcze:

 • Nauczanie języków obcych.
 • Praktyczne wykorzystanie technologii komputerowej w nauczaniu języka angielskiego
 • Zastosowanie wyników badań pedagogicznych w komputerowo wspomaganej nauce języka angielskiego

Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej:

1995 – 2000 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej (doktorant)

2001 – 2004 Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Angielskiej (adiunkt)

2004 – 2020 – Wyższa Szkoła Filologiczna, Wydział Filologiczny (wykładowca, adiunkt)

Artykuły: 

1996:

 •  „Sztuczna inteligencja w komputerowym wspomaganiu nauki języków obcych, aspekty metodologiczne i lingwistyczne”, In Kuźmińska, R., Mendychowski, M. (eds.) Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej.Vol. 31/1". Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. p. 121-127

1997:

 •  „Nauka z sieci Internet. Opisy i recenzje programów wspomagających naukę języka angielskiego”, Komputer w Edukacji, 1997/1. p. 57-62

2001:

 • "Student Modelling for CALL Based on Pedagogical Standards." In Bauer, M., Gmytrasiewicz, P., and Vassileva, J. (eds.) Proceedings of the 8th International Conference: User Modeling 2001. Berlin: Springer-Verlag, p. 289-291

2002:

 •  "Theory-and-Research-Based Student Modelling In a CALL System." Teaching English with Technology. A Journal for Teachers of English 2002/ 1. http://www.iatefl.org.pl/sig/call/callnl.htm
 • "Inteligentne systemy komputerowe wspomagające naukę języków obcych, a realizacja idei kształcenia ustawicznego." Strykowski, W., Skrzydlewski, W. (eds.) Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: Wydawnictwo eMPi2. p. 242-251

2003:

 •  "Jak studiujący nauczyciele języka angielskiego postrzegają technologię komputerową?" Komputer w Szkole
 •  „Recenzja: Elżbieta Gajek, Komputery w nauczaniu języków obcych.” Komputer w Szkole

2004:

 • “Co model ucznia wie o użytkowniku jako o uczniu?” Siemieniecki, B. (ed.) Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, p. 160-169
 • "Computer-Based Language Testing." IATEFL Newsletter, vol. 40, p. 109-110
 • “Linguistic Computer Tutors and Learner Autonomy.” Studia Anglica Posnaniensia, vol. 40, p. 289-298

2015

 • “The Application of the Internet-Enhanced Flipped Classroom Model to M.A. Seminars at the Philological School of Higher Education in Wroclaw.” BIeszczanin M., Zasłona A. (eds) Proceedings of the International Conference: Active in Languages - Inter-active in Teaching. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. p. 199-209

Referaty i odczyty:

 • "Student Modelling for CALL Based on Pedagogical Standards." 8th International Conference: User Modeling, Sonthofen 2001.  
 • "Theory-and-Research-Based Student Modelling In a CALL System." Poznan Linguistic Meetings, Bukowy Dworek 2001
 • "Inteligentne systemy komputerowe wspomagające naukę języków obcych, a realizacja idei kształcenia ustawicznego." IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a Edukacja, Poznań 2002
 • “Co model ucznia wie o użytkowniku jako o uczniu?” III Krajowa Konferenjcja Technologia Informacyjna w zmieniającej się edukacji, Toruń 2003
 • "Computer-Based Language Testing." 12th International IATEFL Poland Annual Conference, Poznań 2003
 • The Application of the Internet-Enhanced Flipped Classroom Model to M.A. Seminars at the Philological School of Higher Education in Wroclaw.” International Conference Active in Languages - Inter-active in Teaching, Wrocław 2015

Konferencje naukowe:

 • Nauczanie Języków w Szkole Wyższej, Wrocław 1995
 • Poznan Linguistic Meetings, Bukowy Dworek 2001
 • 8th International Conference on User Modelling, Sonthofen 2001
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a Edukacja, Poznań 2002
 • 11th International IATEFL Poland Annual Conference, Poznań 2002
 • III Krajowa Konferencja Technologia Informacyjna w zmieniającej się edukacji, Toruń 2003
 • 12th International IATEFL Poland Annual Conference, Wrocław 2003
 • Conference Tłumacz a komputer, Wrocław 2012
 • Conference Tłumacz a komputer 2, Wrocław 2014
 • International Conference Active in Languages - Inter-active in Teaching, Wrocław 2015

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

International Association of Teachers of English as a Foreign Language

 

Opieka promotorska:

Prace licencjackie – 41

Prace magisterskie – 58

Prace podyplomowe – 22

 

 

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych