prof. dr hab. Norbert Morciniec

Specjalność naukowa:

 • filologia niemiecka i niderlandzka

Prowadzone przedmioty:

 • Gramatyka języka niemieckiego
 • Historia języka niemieckiego
 • Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego
 • Seminarium magisterskie

Zainteresowania badawcze:

 • gramatyka i składnia języka niemieckiego
 • historia języka niemieckiego
 • językoznawstwo kontrastywne

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1961 Uniwersytet Wrocławski - dr nauk humanistycznych
1968 Uniwersytet Wrocławski - habilitacja
1975 Uniwersytet Wrocławski - profesor nadzwyczajny
1983 Uniwersytet Wrocławski - profesor zwyczajny

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 18
Liczba wypromowanych magistrów: 380
Liczba wypromowanych doktorów: 23
Liczba recenzji naukowych: 120

Publikacje naukowe samodzielne (książki):

 • Die nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen. Prace WTN. Seria A. Nr. 99. Wrocław 1964. 132 S.
 • Distinktive Spracheinheiten im Niederländischen und Deutschen. Zum phonologischen Identifizierungsprozeß. Prace WTN. Seria A. Nr. 123. Wrocław 1968. 102 S.
 • Słownik Wymowy Niemieckiej. Warszawa, Wiedza Powszechna 1974 (Wstęp do Słownika, s. 7-91).
 • Zarys gramatyki holenderskiej. Wyd. Uniw. Wrocł. 1977. 182 S. , 2. Auflage (Zarys gramatyki niderlandzkiej) 1980 , 6. Aufl. 1995.
 • Mały słownik niderlandzko-polski i polsko-niderlandzki 1985 , 13. Aufl. 2006.
 • Zarys niemieckiej intonacji zdaniowej. Wyd. Uniw. Wrocł. 1979. 76 S. , 4. Aufl. 1995.
 • Das Lautsystem des Deutschen und des Polnischen. (Deutsch im Kontrast 10). J. Groos Verlag. Heidelberg 1990. 131 S.
 • Nederlands-Pools, Pools-Nederlands Woordenboek. Kluwer-Verlag. Deventer 1993. 898 S.
 • Kontrastive Phonemik deutsch-niederländisch, niederländisch-deutsch. Acta Univ. Wrat. 1994. Nr. 1491. Germ. Wrat. H. 102. 93 S.
 •  Nederlands-Pools, Pools-Nederlands Woordenboek. Kluwer-Verlag. Deventer 1993. 898 S.
 • Kontrastive Phonemik deutsch-niederländisch, niederländisch-deutsch. Acta Univ. Wrat. 1994. Nr. 1491. Germ. Wrat. H. 102. 93 S.
 • Gramatyka Języka Niderlandzkiego z Ćwiczeniami (Niederländische Grammatik mit Übungen). Wydawn. Uniw. Wrocł., Wrocław 2001. 192 S.
 • Studia Philologica. Ausgewählte Schriften zur Germanistik und Niederlandistik. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2002. 310 S.
 • Vita in Linguis. Schriften zur Germanistik und Niederlandistik. Oficyna Wydawnicza ATUT, Neisse Verlag, Wrocław, Dresden 2012. 657 S.
 • Gramatyka kontrastywn. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2014. 95 S.
 • Historia języka niemieckiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2015. 265 S.
 • Historia języka niderlandzkiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2017

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • (mit S. Prędota) Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego. PWN Warszawa 1973. 234 S. 2. Aufl. 1984. 248 S.
 • (mit S. Prędota) Podręcznik wymowy niemieckiej. PWN Warszawa 1982. 263 S., 6.erweiterte Aufl. 2005, 286 S.
 • (mit D. Morciniec) Historia literatury niderlandzkiej. Ossolineum. Wrocław 1985. 428 S.
 • (mit L. Cirko und R. Ziobro) Valenzlexikon der deutschen und polnischen Verben. Wydawn. Uniw. Wrocł. , Wrocław 1995. 346 S.
 • Ćwiczenia z gramatyki niderlandzkiej. Pod redakcją Norberta Morcińca. Wyd. Uniw. Wrocł. 1982. 163 S. , 3. Aufl. 1992.

Artykuły:

 • Znak językowy wśród innych rodzajów znaków. In: Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXXI, 2005, S. 7-15., Wrocław
 • Das sprachliche Zeichen unter den anderen Zeichenarten. In: Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Hrsg. von Michail L. Kotin u. a. , Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2006, S. 221-232.
 • O językowym obrazie świata, czyli czym różnią się języki? In: Philologica Wratislawiensia: Acta et Studia, edited by Zdzisław Wąsik, No 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 19-30.
 • Wodurch unterscheiden sich Sprachen? In: Fundamenta linguisticae, Neisse Verlag, Wrocław–Dresden 2007, S.27–33.
 • Jan Piprek (1887-1970). Der Begründer der polnischen Germanistik in Breslau. In: Oberschlesisches Jahrbuch Band 21/22 (2005/2006), Aschendorff Verlag, Münster 2007, S. 139-146.
 • Zu einigen Unzulänglichkeiten in Beschreibungen der deutschen Grammatik. In: Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. (Posener Beiträge zur Germanistik, Bd.18), Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2008.
 • Z przeszłości językowej Śląska. [In:] Księga Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej. Redakcja: Kazimierz M. Pudło. Oborniki Śl. 2008, s. 365-374.
 • Methodische Probleme in Beschreibungen der deutschen Grammatik. [In:] Acta Universitatis Wratislaviensis No 3075, Studia Linguistica XXVI, Wrocław 2008, S. 101-114.
 • O języku pierwszych Piastów śląskich. [In:] Pomosty. Dolnośląski Rocznik Literacki XIII, Wrocław 2008, s. 141-148.
 • Monogeneza a różnorodność języków. Co na temat języka mówi biblia. In: Rozprawu Komisji Językowej XXXVI. Wrocławskie Towarzystwo Językowe 2009, s.3-12.
 • Zur Sprache der ersten schlesischen Piastenherzöge. [In:] Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre, hrsg. von Zdzisław Wąsik und Peter Chmiel. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Wrocław 2010, s. 9–18.
 • Welche Sprachen kannten die ersten schlesischen Piastenherzöge? Von Wladislaus II. (*1105) bis Heinrich IV. († 1299). [In:] Der Worte Echo im Spiegel der Sprache. Festschrift für Maria K. Lasatowicz. Silesia. Schlesien im europäischen Bezugsfeld. Quellen und Forschungen, Band 12. Berlin 2011, S.29-42
 • Jakimi językami władali pierwsi Piastowie śląscy? [In:] Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji Językowej XXXIX, 2012, S. 3-15.
 • Das Zustandspassiv. Analytische Verbform oder prädikative Wortfügung? [In:] Studia Scandinavica et Germanica. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, S. 197-203.
 • Sprachgesetze uns Ausnahmen. [In:] Beiträge zur Linguistik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, S. 11-18.
 • Das Zustandspassiv – analytische Verbform oder prädikative? In: Jarosz, J., Schröder, Stopyra, J. (red.) Studia Scandinavica et Germanica. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s.197-203.
 • Sprachgesetze und Ausnahmen. In: Iluk, J. (red.) Beiträge zur Linguistik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 11-18
 • Althochdeutsche Dialekte – Neuhochdeutsche Dialekte. Terminologische Probleme bei Beschreibungen älterer Sprachzustände. In: Studia Germanica Posnaniensis XXXVIII, S. 123-128. Poznań 2018

Referaty i odczyty:

Liczne referaty na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (patrz: www.morciniec.eu).

Konferencje naukowe:

Udział w licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (patrz: www.morciniec.eu).

Członkowstwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze, od r. 1958
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, od r. 1969
 • Komitet Neofilologiczny PAN, od r. 1969
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, od r. 1981
 • Polskie Towarzystwo Fonetyczne, od r. 1983
 • Societas Linguistca Europaea, od r. 1983
 • Stowarzyszenie Germanistów Polskich, od r.1984
 • Królewska Akademia Języka i Literatury Niderlandzkiej w Gandawie (Belgia) od r. 1985
 • Rada Naukowa Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheimie (Niemcy) od r. 1985

Wyróżnienia i nagrody:

 • Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za podręcznik "Historia Literatury Niderlandzkiej"
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za wyróżniającą się pracę habilitacyjną
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegop III stopnia za wyróżniającą się dysertację doktorską
 • Liczne nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę naukową i dydaktyczną 

Odznaczenia:

1974 Złoty Krzyż Zasługi
1977 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1984 Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1985 Medal Komisji Edukacji Narodowej
1991 Krzyż Rycerski Orderu Korony Królestwa Belgii
1992 Krzyż Komandorski Orderu Oranje-Nassau (Holandia)
2012 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski  

Informacje dodatkowe:

Gościnne profesury na uniwersytetach: Lipsk 1977, Leuven 1981, Wiedeń 1983,1992, Marburg 1984, Tampere 1985, Monachium 1987, Münster 1990, Mainz 1993.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych