Nowoczesna uczelnia
Nowoczesna uczelnia

Chcemy, żeby studenci WSF swobodnie poruszali się we współczesnym świecie. Dlatego kładziemy duży nacisk na wprowadzanie i wykorzystanie nowych technologii. Sale dydaktyczne są wyposażone w najnowszy sprzęt audiowizualny, a zajęcia z Technologii Informacyjnej stanowią rozbudowany moduł kształcenia, zróżnicowany w zależności od danej specjalizacji.

Szczególnie ważna jest dla nas sprawna i szybka komunikacja ze studentami. Studenci mogą korzystać z e-dziekanatu, czyli wewnętrznej sieci uczelnianej, gdzie znajdą wszystkie przydatne dla nich informacje (plany zajęć, terminy egzaminów, wydarzenia studenckie, itd.). W e-dziekanacie dokonuje się także zapisów do grup, na seminaria i na wykłady e-learningowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu większość spraw studenckich można wykonać bez wizyty w dziekanacie.

 

W WSF został wdrożony projekt Studia w Sieci, dofinansowany przez Unię Europejską. Dzięki nowoczesnej platformie e-learningowej studenci mogą zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu i w dowolnym czasie. Korzystają oni z wykładów, dodatkowych ćwiczeń i testów on-line. Na platformie są także umieszczane szkolenia, np. biblioteczne i BHP oraz informacje dla nowo przyjętych studentów. Celem e-learningu jest obniżenie kosztów studiowania (mniej dojazdów na zajęcia), skrócenie czasu zjazdów na studiach niestacjonarnych (zjazdy na studiach licencjackich trwają już tylko dwa dni, a na magisterskich mogą być nawet jednodniowe) oraz szersze wykorzystanie zasobów multimedialnych uczelni.

Sprawdź, jak wygląda e-learning w WSF.

Uczelnia i jej misja

 

Infrastruktura informatyczna

 

Wydział Neofilologii WSF zapewnia studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej dostęp do najnowocześniejszych narzędzi technologicznych, wykorzystywanych w czasie przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studenci WSF mogą:

 • Zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi, wykorzystywanymi w szeroko pojętej pracy filologów, w tym w praktyce zawodowej nauczyciela języków obcych czy tłumacza;
 • Wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie podczas zajęć z technologii informacyjnej, profilowanych ze względu na specjalizację zawodową, m.in. dla studentów specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej, języka w biznesie i turystyce itd.
 • Przygotować się do skutecznego wejścia na rynek pracy, dzięki zapoznaniu z narzędziami wykorzystywanymi przez pracodawców;
 • Uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i ćwiczeniach przygotowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych;
 • Poznać możliwości wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii informatycznych w prowadzeniu prac badawczych, w tym w odniesieniu do organizacji warsztatu pracy badacza, dostępu do (cyfrowych) źródeł informacji, podejmowania interdyscyplinarnych tematów badawczych, tj. opisu właściwości i skuteczności wybranych narzędzi technologicznych w kontekście badań filologicznych;
 • Doskonalić umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych i zasobów Internetu podczas wykonywania typowych zadań zawodowych, w tym nauczyć się obsługi nowoczesnego oprogramowania wspomagającego organizację turystyki czy wykonywania tłumaczeń.

Laboratoria studenckie
W celu zapewnienia zarówno studentom, jak i kadrze naukowo-dydaktycznej, jak najlepszych warunków do prowadzenia zajęć, projektów i prac badawczych uczelnia zapewnia najwyższej jakości wyposażenie sal wykładowych oraz laboratoriów, w tym laboratoriów e-learningowych i komputerowych. WSF na bieżąco poszerza zasoby multimedialne i specjalistyczne, zapewniając studentom dostęp do profesjonalnego oprogramowania i wyspecjalizowanych narzędzi technologicznych.
Dwa nowoczesne laboratoria komputerowe, każde wyposażone w 21 stanowisk, z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz specjalistycznego oprogramowania zapewniają rozwój umiejętności wykorzystania narzędzi ICT zarówno w procesie kształcenia jak i w późniejszej pracy. Studenci mogą bez ograniczeń korzystać z laboratoriów komputerowych w godzinach otwarcia uczelni.
W laboratoriach komputerowych odbywają się między innymi takie zajęcia jak:

 • Technologia informacyjna
 • Narzędzia komputerowe w obsłudze ruchu turystycznego
 • Tworzenie, prezentacja i sprzedaż produktu turystycznego
 • Tłumaczenia specjalistyczne: narzędzia komputerowe CAT
 • Tłumaczenia specjalistyczne: techniczne
 • Tłumaczenia specjalistyczne: tłumaczenia ustne

Laboratoria komputerowe wyposażone są w nowoczesne programy wspomagające tłumaczenie oraz narzędzia typu CAT takie jak: SDL Trados Studio 2017, SDL MultiTerm 2017, SDL Passolo Essential 2017, memoQ, ApSIC Xbench 2.9,Wordfast Classic oraz Wordfast Pro.

SDL Trados Studio 2017
W roku 2017, dzięki wykorzystaniu funduszy UE uczelnia zakupiła 59 licencji jednego z najnowocześniejszych wśród dostępnych na rynku oprogramowania – SDL Trados Studio 2017 Professional, wykorzystywanego w procesie tłumaczenia i szeroko pojętych prac translatorskich. Oprogramowanie jest wykorzystywane w czasie zajęć z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, na studiach licencjackich i magisterskich.
SDL Trados Studio to zintegrowane środowisko, które umożliwia zespołom tłumaczeniowym współużytkowanie narzędzi do tłumaczenia, zasobów oraz plików projektów. Zasoby takie jak pamięci tłumaczeń można współużytkować za pośrednictwem Internetu. Program może też służyć jako narzędzie dla pojedynczego użytkownika.
Oprogramowanie SDL Trados Studio 2017 zawiera narzędzia umożliwiające:

 • pracę na plikach w formatach m. in. Adobe PDF, Microsoft Word, Excel oraz PowerPoint, OpenOffice, InDesign;
 • budowanie i zarządzanie lokalnymi i serwerowymi pamięciami tłumaczeń;
 • tworzenie i zarządzanie projektami tłumaczeniowymi;
 • otwieranie dokumentów i ich tłumaczenie z wykorzystaniem serwerowych oraz lokalnych pamięci tłumaczeń;
 • budowanie, zarządzanie i poszerzanie baz terminologicznych;
 • aktualizowanie pamięci tłumaczeń oraz baz terminologicznych w trakcie tłumaczenia.

Program SDL Trados Studio 2017 jest wysoce wyspecjalizowanym i nowoczesnym narzędziem, wykorzystywanym przez zaledwie kilka uczelni w Polsce, z których jedną jest właśnie Wyższa Szkoła Filologiczna.

memoQ
W roku 2013 WSF nawiązała współpracę z firmą Kilgray Translation Technologies w ramach Akademickiego Programu, dzięki czemu uczelnia dysponuje licencjami (40 licencjami stacjonarnymi oraz około 200 licencjami do użytku domowego) jednego z najnowocześniejszych programów komputerowych wspomagających tłumaczenie. Program Akademicki skierowany jest głównie do osób szkolących się w zawodzie tłumacza. Dzięki możliwości korzystania z programu studenci wzbogacają umiejętności posługiwania się programami używanymi na co dzień w profesjonalnych biurach tłumaczeń.
Oprogramowanie memoQ umożliwia:

 • pracę z dokumentami w wielu formatach plików źródłowych, a także z plikami wygenerowanymi z innych narzędzi tłumaczeniowych;
 • zwiększenie wydajności pracy dzięki rozbudowanym i wyspecjalizowanym funkcjom oraz prostej i intuicyjnej obsłudze programu;
 • tworzenie dowolnej liczby pamięci tłumaczeń (TM) i baz terminologicznych (TB) w ramach jednego projektu;
 • wykonywanie dowolnych operacji na całym projekcie bądź zestawie plików;
 • budowanie, edytowanie i importowanie pamięci tłumaczeń i baz terminologicznych;
 • dokonywanie kontroli jakości wykonanego tłumaczenia

ApSIC Xbench 2.9
Program Xbench 2.9 hiszpańskiej firmy ApSIC jest darmowym programem do automatycznej kontroli tłumaczenia (Quality Assurance – QA). Daje duże możliwości i stanowi idealne uzupełnienie procesu tłumaczenia z wykorzystaniem narzędzi CAT poprzez funkcję definiowanie własnych kryteriów sprawdzania oraz możliwość obsługi wielu formatów.
Wykorzystanie programu Xbench umożliwia:

 • kontrole spójności tłumaczenia oraz zgodności liczb
 • wykrywanie literówek
 • konwertowanie plików różnych formatów
 • zaawansowane wyszukiwanie w obrębie dokumentów i plików

Wordfast Classic i Wordfast Pro
Wordfast Classic oraz Wordfast Pro to darmowe narzędzia służące do tworzenia i zarządzania pamięciami tłumaczeń, pozwalające na pracę w środowisku MS Word. Umożliwiają obsługę dokumentów zapisanych w formacie m. in. Word (.doc), Excel (.xls), Power Point (.ppt), HTML, XML oraz InDesign (.inx). Oprogramowanie Wordfast pozwala na importowanie i eksportowanie plików, umożliwiając wymianę danych zapisanych za pomocą innych narzędzi typu CAT wspomagających tłumaczenie. Ponadto, program pozwala na tworzenie glosariuszy w postaci plików tekstowych zawierających do 250 tys. rekordów.

 

E-learning i e-dziekanat

E-learning to nowa propozycja dla naszych studentów, mająca na celu propagowanie nowoczesnego i wygodnego studiowania. Nasi studenci mogą (po zalogowaniu) korzystać z zajęć on-line. Są to wykłady, dodatkowe ćwiczenia, testy oraz szkolenia. Każde z zajęć można obejrzeć dowolną ilość razy, w dowolnym miejscu i czasie. Zajęcia w systemie e-learningowym kierujemy przede wszystkim do studentów studiów niestacjonarnych, dla których czas zjazdów został skrócony z trzech do dwóch dni (studia licencjackie) i z dwóch dni do jednego (studia magisterskie). Korzystanie z e-learningu sprawia, że masz możliwość elastycznego zarządzania czasem swojej nauki. Warto!

Przeczytaj nasz poradnik, jak maksymalnie wykorzystać e-learning.

E-dziekanat umożliwia studentom WSF załatwianie większości spraw z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. System e-dziekanatowy to szybka i sprawna forma komunikacji on-line pomiędzy uczelnią i studentami. Zamieszczane w nim są m.in. oceny, plany zajęć, wyniki egzaminów, materiały dydaktyczne, ważne bieżące informacje, itp. Korzystanie z e-dziekanatu jest z założenia intuicyjne - dostęp do niezbędnych informacji jest prosty i szybki!

Odwiedź naszą platformę e-learningową!

Odwiedź nasz e-dziekanat!

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych