O uczelni
O uczelni

Misją Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu jest kształcenie nowoczesnych filologów. Kładziemy ogromny nacisk na dogłębne opanowanie języka oraz wyposażamy naszych studentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą absolwentom na znalezienie atrakcyjnej pracy w wielu sektorach.

W codziennym wypełnianiu swojej misji uczelnia wierna jest słowom wypisanym na jej sztandarze Verba docent, exempla trahunt! (Słowa uczą, przykłady pociągają!).
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu kształci wyłącznie filologów. Na początku naszej działalności proponowaliśmy jedynie dwie filologie: angielską i germańską, tylko na poziomie studiów licencjackich. Z biegiem lat poszerzaliśmy naszą ofertę, aby obecnie móc zaproponować kandydatom aż siedem różnych opcji do wyboru, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.
Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnie przygotowaną kadrę akademicką, wybitnych specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Rokrocznie aktualizujemy programy nauczania, aby studia u nas były nowoczesne i atrakcyjne. Prowadzimy własne badania naukowe, zaopatrujemy bibliotekę uczelni w najnowsze publikacje polskie i zagraniczne, organizujemy międzynarodowe konferencje lingwistyczne, wydajemy własne publikacje, aktywnie uczestniczymy w programach wymiany zagranicznej. Dynamicznie rozwijamy ścisłą wymianę naukową z uczelniami zagranicznymi, mamy najwięcej uczelni partnerskich spośród wszystkich uczelni filologicznych w Polsce.
W październiku 2010 uruchomiliśmy nowoczesną i funkcjonalną platformę e-learningową, dzięki której nasi studenci mają zapewniony dostęp do najnowszych metod kształcenia. Dostępne na niej wykłady, ćwiczenia, szkolenia i materiały dodatkowe sprawiają, że studiowanie w naszej uczelni stało się jeszcze bardziej atrakcyjne.  Zapraszamy do zapoznania się z próbką możliwości e-learningu w WSF.
Dbałość uczelni o jak najwyższą jakość kształcenia została Polską Komisję Akredytacyjną, która w 2012 roku przyznała nam najwyższą notę z możliwych: ocenę wyróżniającą.
Działalność uczelni regulują: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Statut.
Jesteśmy uczelnią godną zaufania, która gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Zapraszamy na studia!
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych