Partnerzy WSF

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia odpowiadającego wymaganiom sektora usług językowych i tłumaczeniowych oraz współczesnego rynku pracy, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu nieprzerwanie dba o nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z przedstawicielami biznesu, rynku edukacji językowej oraz usług szkoleniowych, biur tłumaczeń, biur podróży. Współpraca pomiędzy uczelnią a jej partnerami skupia się przede wszystkim na dynamicznym dostosowywaniu programów kształcenia do wymogów pracodawców, zapewnianiu studentom WSF możliwości odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach, biurach tłumaczeń czy szkołach.

Partnerzy WSF i instytucje współpracujące:

Zależy nam na tym, aby nasi studenci mieli jak najwięcej kontaktu z językami, które studiują, dlatego aktywnie uczestniczymy w programach wymiany międzynarodowej: Erasmus i Comenius. Mamy najwięcej uczelni partnerskich ze wszystkich uczelni filologicznych w Polsce. Co roku w 100% wykorzystujemy fundusze przyznane nam na wymianę w ramach tych programów, dzięki czemu nawiązujemy ścisłą wymianę dwustronną z uczelniami partnerskimi. Niezależnie od programu Erasmus, studenci WSF od kilku lat wyjeżdżają poza granice kraju na staże, np. w ramach programu Comenius.

Od początku istnienia, nasza uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi i oświatowymi – przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami czy liceami zarówno we Wrocławiu jak i w regionie.
Głównym celem tej współpracy jest wzajemne wspieranie się obu społeczności oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie wspólnej działalności edukacyjnej i popularyzującej naukę języków obcych oraz wiedzę na temat kultur innych obszarów językowych.
W ramach współpracy organizowane są również rozmaite konkursy językowo-kulturowe takie jak np. Il Bel Paese –  Ogólnopolski Konkursu Języka Włoskiego i Wiedzy o Włoszech współorganizowany z IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, Festiwal Piosenki Angielskiej organizowany we współpracy z XI Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu czy Wrocławski Konkurs Szkolny Poliglota współorganizowany z Liceum Ogólnokształcącym nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Wspólnie podejmowane działania to m.in.:

  • Organizacja warsztatów, wykładów i spotkań dla uczniów szkół partnerskich
  • Współorganizowanie spotkań pracowników i uczniów szkół partnerskich ze studentami WSF, działającymi w organizacjach studenckich i kołach naukowych
  • Patronaty nad wydarzeniami promującymi naukę języków obcych oraz zachęcającymi do poznawania literatury i kultury innych krajów
  • Wsparcie w zakresie organizacji i promocji konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym

 

Szkoły Partnerskie WSF:

·       IX LO im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu

·       Liceum ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu

·       III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

·       I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

·       XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

·       Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie

·       Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie

·       I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

·       I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie

·       I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim

·       II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

 

Zapraszamy do współpracy szkoły i nauczycieli!

Koordynator współpracy ze szkołami:
Katarzyna Likus
k.likus@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych