dr Renata Barzycka

Specjalność naukowa:

 • językoznawstwo

Prowadzone przedmioty:

 • Tłumaczenia specjalistyczne: medyczne
 • PNJA fonetyka
 • Seminarium magisterskie i przedmiotowe
 • Wykład monograficzny
 • Zajęcia specjalizacyjne

Zainteresowania badawcze:

 • Dynamika zmian fonetycznych we współczesnej angielszczyźnie.
 • Zjawiska komunikacji językowej w świetle teorii relewancji.

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1988 Uniwersytet Wrocławski - doktor

 

Artykuły:

 • Recent phonetic changes in RP and their phonological interpretation – vowels. 1989. Anglica Wratislaviensia XVI.
 • The glottal stop – a dynamic approach. 1991. Anglica Wratislaviensia XVII.
 • Vowel length – three interpretations. 1992. Anglica Wratislaviensia XVIII.
 • Lexical diffusion – prognosis. 1992. Anglica Wratislaviensia XVIII.
 • Komplementy we współczesnej polszczyźnie. 1995. Orbis Linguarum III. Legnickie Rozprawy Filologiczne.
 • Complimenting behaviour in Polish: Compliments. 1997. Anglica Wratislaviensia XXXII.
 • Complimenting behaviour in Polish: Compliment Responses. 1998. Anglica Wratislaviensia XXXIII.
 • Small Talk: Polish-English Phatic Formulae. 2000. PASE Papers in Language Studies. Aksel. Wrocław.
 • Imposition and Politeness Strategies in Polish Commercial Discourse. 2001. Anglica Wratislaviensia XXXVI.     

 Doświadczenie zawodowe:

 • Tłumaczenie artykułów naukowych z zakresu medycyny na zlecenie indywidualnych odbiorców - pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuj.
 • Komentarz do filmów medycznych z j. polskiego na j. angielski, opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne oraz  JLAST.

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych