mgr Riccardo Onnis

Specjalność naukowa:

 • Absolwent nauk Humanystycznych, kierunek Historia Wspòłczesna
 • Glottodidattica (CEDILS Certificazione in didattica dell'italiano come lingua straniera)

Prowadzone przedmioty:

 • Praktyczna Nauka Języka Włoskiego (PNJW) - konwersacje
 • Praktyczna Nauka Języka Włoskiego (PNJW) - pisanie
 • Praktyczna Nauka Języka Włoskiego (PNJW) - gramatyka praktyczna
 • Kultura Włoch
 • Język w biznesie
 • Język w turystyce
 • Dydaktyka
 • Kurs wyrównawczy

Zainteresowania badawcze:

 • Dydaktyka
 • Historia Polska
 • Filologia Romańska
 • Literatura Włoska

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2010 Università degli Studi di Cagliari, Lettere e Filosofia - Absolwent (Lettere Moderne)
2011 Università Ca' foscari di Venezia - CEDILS (certyfikat potwierdzajacy kompetencje w nauczaniu języka włoskiego jako obcego)

Informacje dodatkowe:

 • Praca magisterska z historii współczesnej zatytułowana: “Od komunizmu do demokracji. Początki i rozwój konfliktu pomiędzy państwem a narodem w Polsce (1945-1989)”
 • Stypendium naukowe na badania nad analizą problemów zwiazanych ze współpraca nad rozwojem i współdziałaniem międzynarodowym, odbyte w Polsce i sfinalizowane opublikowaną pracą magisterską
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych