mgr Robert Gadowski

Specjalności naukowe:

 • literaturoznawstwo
 • angielskojęzyczna literatura spekulatywna (science-fiction i fantasy)

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2010 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - magister filologii angielskiej

Zainteresowania badawcze:

 • literatura dziecięca i młodzieżowa
 • przedstawienia utopii/dystopii w literaturze spekulatywnej
 • koncepcje wolności i człowieczeństwa w literaturze spekulatywnej
 • mitopoetyka i teorie mitu

Prowadzone przedmioty:

 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) podręcznik
 • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) konwersacje
 • Lektorat języka angielskiego

Referaty i odczyty:

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fantastyczność i cudowność,” Uniwersytet Zielonogórski, 5-7 maja 2011. Referat „Public Ritual as Dystopian Sacred History: Suzanne Collins’s The Hunger Games.”
 • Department of Studies in Drama and Pre-1800 English Literature “The Basic Categories of Fantastic Literature Revisited,” Uniwersytet Łódzki. 21-23 październik  2012.
 • Referat: “Pathways to Freedom – Young Adult Dystopian Science Fiction as a Mode of Envisioning Autonomy.”
 • 7th Global Conference on “Visions of Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction,” Mansfield College, Oxford, 15-17 lipca 2012.
 • Referat: “What Makes Us Human? Freedom and the Posthuman Age in Scott Westerfeld’s Uglies Trilogy.”
 • 33rd International Conference on the Fantastic in the Arts “The Monstrous Fantastic,” Orlando, Florida, USA, 21-25 marca 2012.
 • Referat: “The Monstrous Future: Freedom and the Posthuman Age in Scott Westerfeld’s Uglies Trilogy.”
 • Center for Young People’s Literature and Culture. “Current Research in Children’’s and Young Adult Speculative Fiction,” Uniwersytet Wrocławski, 18 maj 2014. Referat: “American Young Adult Dystopias: Under the Critical Eye of the Science of Memetics.”

Udział w konferencjach naukowych:

 • Science Fiction Research Association Conference „Dreams Not Only American – Science Fiction’s Transatlantic Transactions,” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 7-10 lipca 2011.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fantastyczność i cudowność,” Uniwersytet Zielonogórski, 5-7 maja 2011.
 • Department of Studies in Drama and Pre-1800 English Literature “The Basic Categories of Fantastic Literature Revisited,” Uniwersytet Łódzki, 21-23 październik  2012.
 • 7th Global Conference on Visions of Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction, Mansfield College, Oxford, Wlk. Brytania, 15-17 lipca 2012.
 • 33rd International Conference on the Fantastic in the Arts “The Monstrous Fantastic,” Orlando, Florida, USA, 21-25 marca 2012.
 • Center for Young People’s Literature and Culture. “Current Research in Children’’s and Young Adult Speculative Fiction,” Uniwersytet Wrocławski, 18 maj 2014.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • od 2010  Center for Young People’s Literature and Culture, Uniwersytet Wrocławski
 • od 2012  International Association for the Fantastic in the Arts

Uzyskane stypendia i granty naukowe:

 • czerwiec 2013 – sierpień 2013, stypendium badawcze na International Youth Library w Monachium. Stypendium finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec
 • wrzesień 2014 - grudzień 2014, wizytujący pracownik naukowy na University of Florida. Stypendium finansowane przez amerykańsko-polską Fundację Kościuszkowską

Publikacje naukowe:

 • “What Makes Us Human? Freedom and the Posthuman Age in Scott Westerfeld’s Uglies Trilogy.” [w] ed. Nicholas van Orden. Navigating Cybercultures. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013
 • “Public Ritual as Dystopian Sacred History: Suzanne Collins’s The Hunger Games.” Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. (Jesień 2014, w druku)
 • “Pathways to Freedom – Young Adult Dystopian Science Fiction as a Mode of Envisioning Autonomy.” [w] The Basis Categories of the Fantastic Literature Revisited. Ed. A. Wicher et al. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. (Jesień 2014, w druku)

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych