dr hab. Stankomir Nicieja

Specjalność naukowa:

 • literatura krajów angielskiego obszaru językowego
 • kulturoznawstwo, badania nad filmem

Prowadzone przedmioty:

 • Seminarium magisterskie
 • Pisanie akademickie
 • Zajęcia specjalizacyjne

Zainteresowania badawcze:

 • reprezentacja polityki i konfliktu politycznego we współczesnej kinematografii i literaturze krajów angielskiego obszaru językowego
 • studia nad utopią, myśl utopijna i antyutopijna we współczesnej literaturze i kulturze anglosaskiej
 • reprezentacja Azji oraz kultury Dalekiego Wschodu w literaturze i kinie anglojęzycznym
 • wpływy kultury azjatyckiej na kulturę i sztukę Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1997 Uniwersytet Wrocławski - magister filologii angielskiej
2005 Uniwersytet Opolski - doktor nauk humanistycznych

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 45
Liczba wypromowanych magistrów: 16

Publikacje naukowe (książki):

 • In the Shadow of the Iron Lady: Thatcherism as a Cultural Phenomenon and Its Representation in the Contemporary British Novel. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Książka w druku, planowana data publikacji styczeń / luty 2011.

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • Wraz z Ryszard Wolny (redaktorzy). Australia: Identity, Memory and Destiny. Opole: Wydawnictow Uniwersytetu Opolskiego, 2008.

Artykuły:

 • "Reversing the Irreversible: Recurring Concerns with Art, Morality and History in Ian McEwan's Atonement" w Papers in Literature, Language and Culture, G. Bystydzieńska, E. Harris, i P. Lyons (redaktorzy). Warszawa: University of Warsaw, 2005, s. 239-244.
 • "Londyn i jego kondycja: historyczny i społeczny kontekst rozwoju miasta w powieściach Martina Amisa Forsa i Pola Londynu" w Miasto: przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, and I. Jokiel. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005, s. 199-212.
 • "Revisiting Utopia: New Directions for Utopian Fiction in Margaret Atwood's Oryx and Crake and Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go" w Margins and Centres Reconsidered: Multiple Perspectives on English Language Literatures, Klonowska, Zofia (redaktor). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008, s. 82-92.
 • "At Ease with Our Times: The Difficult Art of Enjoying the Present in Ian Mcewan’s Saturday" w On Time: Reflections on Aspects of Time in Culture, Literature and Language, Ryszard Wolny (redaktor). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009, s. 121-130. 
 • "Darker Future: Science, Biology and Society in H.G. Wells' Time Machine" w From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture, G. Bystydzieńska i E. Harris (redaktorzy). Warszawa: University of Warsaw Centre for British Studies, 2009, s. 337-343.
 • "Architecture of Insanity: Alienating Spaces in J.G. Ballard's Cocaine Nights." w Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies, redaktorzy A. Ciuk i Molek-Kozakowska K., Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 2010, s. 166-74.

 Referaty i odczyty:

 • "The Problem of Human Nature in the Dystopian Worlds of Margaret Atwood’s Oryx and Crake and Michel Houellebecq’s Atomised", referat wygłoszony podczas: the Seventh International Conference of the Utopian Studies Society. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Hiszpania, 2-5 lipca 2006. 
 • "Overcoming Humanity, Scraping Away the Art: The Challenges of Posthumanity on the Selected Examples of the Contemporary Dystopian Fiction." referat wygłoszony podczas konferencji: Rubbish, Waste, and Litter; Culture and Its Refuse/als. Warsaw School of Social Psychology (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie), 16 października 2006.
 • "Unlovely London: City as a Character in Martin Amis's Fiction", referat wygłoszony w ramach: "Post-Industrial Cities in Contemporary Literature and Culture. An International Seminar". British Council oraz Uniwersytet Łódzki, Łódź 03-04 marca 2008.
 • "Grey Matters: Liberal Utopia and Neuroscience in Ian McEwan’s Saturday", referat wygłoszony w ramach konferencji: "Far other Worlds, and other Seas", 10th International Conference of the Utopian Studies Society Europe, University of Porto, Portugalia, 1 - 4 lipca 2009. 
 • "Reinventing the Past: 'Victorian Values' in the Times of Thatcherism". referat wyłgoszony w trakcie konferencji "From Queen Anne to Queen Victoria Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture". The British Studies Centre of the University of Warsaw. Warsaw, 21-23 października 2009.
 • "When Giant Awakens: The Fear of Expanding China in the Contemporary Western Thought". referat wyłgoszony w trakcie konferencji "Family and Society in the Cultures of China and Eastern Europe" Instytut Konfucjusza w Opolu, 12-13 stycznia 2010.
 • "Ex Oriente Lux: Utopian Representations of China in the West" referat wygłoszony w ramach konferencji "The Spectres of Utopia. 11th International Conference of the Utopian Studies Society Europe", UMCS Lublin, 7-10 lipca 2010.
 • "De-familiarising England, Familiarising China: Clash of Cultures in Oliver Goldsmith’s The Citizen of the World", referat wyłgoszony w trakcie konferencji: "Theories and Practice: Second Annual International Conference in English and American Studies", Tomas Bata University Zlín, Republika Czeska, 7-8 września 2010.

Konferencje naukowe:

 • Główny organizator konferencji (wraz z prof. Ryszardem Wolnym): "Australia: Identity, Memory and Destiny". Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Angielskiej, 22- 23 września 2006.
 • Główny organizator konferencji (wraz z prof. Ryszardem Wolnym): "Evil, Ugliness, Disgrace in the Cultures of the West and East". Uniwersytet Opolski (Instytut Filologii Angielskiej), Kamień Śląski, 25-26 października 2010.

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Filologii Angielskiej (Polish Association for the Study of English)
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Badań Nad Utopią (Utopian Studies Society, Europe)

Wyróżnienia i nagrody:

 • 2006 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • 2008 - Nagroda Quality za osiągnięcia w roku akademickim 2007/2008, przyznawana przez Porektora ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Informacje dodatkowe:

Wykłady gościnne: National Dong Hwa Univeristy, Hualien, Tajwan oraz Tatung University (Tajpej, Tajwan), marzec-kwiecień 2010.

 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych