mgr Wojciech Gorol

Specjalność naukowa:

  • Filologia angielska (specjalność ogólna czyli nauczycielska, tłumaczeniowa i biznesowa w jednym)

Prowadzone przedmioty:

  • Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (PNJA) - gramatyka praktyczna
  • Technologia informacyjna
  • Zajęcia wyrównawcze - gramatyka praktyczna

Zainteresowania badawcze:

  • gramatyka praktyczna języka angielskiego
  • wykorzystanie komputera i Internetu w pracy tłumacza
  • wykorzystanie komputera i Internetu w nauce języka angielskiego

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

2000 Uniwersytet Opolski w Opolu - licencjat
2002 Uniwersytet Opolski w Opolu - magister

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych