Afiliacja w International Communicology Institute
Afiliacja w International Communicology Institute
04.11.2009

Z satysfakcją informujemy, że dnia 4 listopada 2009 r. Katedra Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii WSF, kierowana przez J.M. Rektora WSF, prof. zw. dr hab. Zdzisława Wąsika stała się oficjalnym ośrodkiem afiliowanym przez Międzynarodowy Instytut Komunikologiczny (International Communicology Institute). W skład ICI wchodzą jednostki badawcze i profesorowie z pięciu kontynentów, prowadzący badania w zakresie komunikacji społecznej i komunikologii.


Prof. Zdzisław Wąsik
Rector, The Philological School of Higher Education in Wroclaw
Executive Committee, International Association for Semiotic Studies
Editor, Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia (national)
Editor, Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse (international)

Pismo dyrektora ICI Richarda L. Lanigana do Rektora WSF, prof. Zdzisława Wąsika:


Nominacja prof. Zdzisława Wąsika na członka ICI:

Medal członka Instytutu:
 

15 listopada 2009 prof. Zdzisław Wąsik został powołany na Członka Biura Regionalno-Kontynentelnego dla Europy w Międzynarodowym Instytucie Komunikologii [Member of the ICI (International Communicology Institute) Bureau of Regional-Continental Coordinators: Europe].
Zob. link:

Pismo nominacyjne dyrektora Międzynarodowego Instytutu Komunikologii profesora Richarda Leo Lanigan:

Dyplom aktu nominacyjnego:

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych