Consultant Assembly
Consultant Assembly
28.02.2009

Wyższa Szkoła Filologiczna wraz z Komisją Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu wspólnie zorganizowały otwarte spotkanie pt. Consultant Assembly for Discussing the Idea of Urban Discourse in Semiotic Terms, które odbyło się 28 lutego 2009 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Filologicznej przy ul. Sienkiewicza 32 we Wrocławiu.
 

Zakresy tematyczne spotkania:

  • Miasto jako tekst
  • Funkcjonalizm w architekturze
  • Semiotyczne aspekty miasta jako przestrzeni
  • Organizacyjna rola mebli w zachowaniu człowieka

Goście i prelegenci:

  • Prof. dr Daina Teters, Prorektor Akademii Kultury w Rydze
  • Prof. dr Roland Posner, Pracownia Semiotyki w Berlinie
  • Dr hab. Grażyna Sawicka, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dr hab. Piotr Chruszczewski, prof. WSF, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  • Mgr Mikołaj Sobociński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik, Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Galeria zdjęć:

 

Wystąpienia naukowe
(11 zdjęć)

Oprawa artystyczna
(7 zdjęć)

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych