Konferencja Germanistyczna
Konferencja Germanistyczna
19.03.2010

W dniach 19-20 marca 2010r. odbyła się konferencja naukowa dla germanistów „Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre (Śląsk w nauce i dydaktyce)”. Zorganizowała ją nasza Uczelnia wraz z niemieckim stowarzyszeniem kulturalno-edukacyjnym Haus Schlesien. Patronat nad tym wydarzeniem objął Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu.
Celem sympozjum była wymiana doświadczeń pracowników naukowych z ośrodków badawczych z Dolnego i Górnego Śląska, Zielonej Góry oraz Opolszczyzny. Ważnym punktem konferencji była dyskusja o możliwości uwzględnienia tematów dotyczących Śląska w badaniach naukowych i w dydaktyce. Podczas konferencji swój dorobek naukowy w zakresie tematyki śląskoznawczej przedstawili pracownicy naukowi z następujących uczelni:
 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (prof. dr hab. Norbert Morciniec,
  prof. dr hab. Anna Stroka, prof. dr hab. Andrea Rudolph, dr Peter Chmiel,
  dr Ewa Mikulska-Frindo, dr Józef Zaprucki), 
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk, dr Nina Nowara,
  dr Zbigniew Feliszewski, dr Michał Skop, dr Marek Kryś, mgr Beata Brachaczek-Świerkot),
   
 • Uniwersytet Opolski (prof. dr hab. Andrea Rudolph, dr Daniela Pelka,
  dr Gabriela Jelitto-Piechulik) 
 • Uniwersytet Zielonogórski (prof. dr hab. Eugeniusz Klin).
   
Gościem specjalnym konferencji był dr Marek Krajewski, autor poczytnych kryminałów osadzonych w realiach dawnego Wrocławia i Lwowa. Z zainteresowaniem wysłuchał referatu dr Ewy Mikulskiej-Frindo dotyczącego odbioru jego twórczości w Niemczech i uczestniczył w dyskusji na ten temat.

Młodzi absolwenci i studenci germanistyki mieli możliwość zaprezentowania koncepcji i fragmentów swoich prac magisterskich kolegom z niższych lat.
Jednym z interesujących punktów programu była autoprezentacja twórczości związanej ze Śląskiem przez prof. Stephana Woltinga.
Podczas konferencji wywiązało się wiele dyskusji na temat badań historyczno-literackich i językoznawczych, związanych z problematyką śląską, rolą regionu jako swego rodzaju pomostu zbliżającego i łączącego Polskę, Niemcy i Czechy, znaczenia dziedzictwa niemieckiego dla współczesnych mieszkańców Śląska oraz możliwych form i metod uwzględnienia tematów śląskich w treściach nauczania i w zajęciach pozaszkolnych. Rozmowy i dysputy zainicjowane podczas sympozjum kontynuowane były podczas uroczystej kolacji w „Gospodzie Wrocławskiej”, w której wzięli udział zaproszeni goście.
Owocem tego niezwykle udanego wydarzenia naukowego, jakim była konferencja, będzie kolejna publikacja w ramach serii wydawniczej WSF Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia.


Kliknij na zdjęcie
aby zobaczyć galerię

Zobacz też:
Podziękowania ze strony Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego ->


Konferencja „Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre” zrealizowana została przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 
 

Międzynarodowa konferencja naukowa dla germanistów

Krótki reportaż z międzynarodowej konferencji germanistów Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre (Śląsk w nauce i dydaktyce), która odbyła się w dn. 19-20 marca 2010 r.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych