Konferencja Hispanistów
Konferencja Hispanistów
10.05.2008
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Księgarnia Hiszpańska ELITE, we współpracy z Wydawnictwami: EDELSA, ENCLAVE, SGEL, SM  zaorganizowały w dniach 10-11 maja
I Ogólnopolską Konferencję Metodyczną dla Hispanistów Jornadas Didácticas. Było to pierwsze w Polsce tego typu przedsięwzięcie naukowe. W konferencji udział wzięło niemal 80 osób z uczelni i instytucji naukowych i dydaktycznych z całej Polski.


Program konferencji obejmował następujące obszary tematyczne:

  • Cómo enseñar a través de la acción?
  • Juegos, interacciones y dinámicas de grupo para estudiantes de ELE en secundaria.
  • En qué consiste el dominio eficaz en ELE? Objetivos y contenidos de un curso de nivel C.
  • Pautas para la evaluación en segundas lenguas: Materiales y actividades para preparar la prueba del diploma de español (DELE).
  • Y si me equivoco qué? El tratamiento del error en la clase de E/LE.
  • Cultura e interculturalidad en la clase de ELE

Otwarcie Konferencji przez prof. dr hab. Piotra Sawickiego

 
Pokaz tańca Flamenco w wykonaniu
Emilii Dowgiało z WSF


Panele dyskusyjne
 

  
Prezentacje książek
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych