Konferencja naukowo-szkoleniowa WSF i KK
Konferencja naukowo-szkoleniowa WSF i KK
22.10.2008
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu wraz z Zakładem Filologii Wydziału Humanistycznego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna zorganizowały w Jeleniej Górze w dniach 17–18 października 2008 r. konferencję naukowo-szkoleniową:

Słowo jako wyraz duchowości człowieka:
Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej

W dobie jednoczącej się Europy i postępującej globalizacji kultury dochodzą do głosu tendencje do unifikacji języka, a jednocześnie rodzi się potrzeba kultywowania go jako wykładnika tożsamości regionalnej i etnicznej. Konferencja miała na celu podkreślenie istoty słowa jako środka przekazu pisemnego i ustnego. Słowo ulega czasami dewaluacji w stosunkach interpersonalnych, a jednocześnie urasta w potęgę jako narzędzie mediów, reklamy, polityki, stając się środkiem manipulacji społeczeństw. Słowo to nie tylko wyraz intymnej duchowości ludzkiej, ale również wyraz kultury narodu.
Konferencja organizowana przez pracowników naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Filologicznej oraz Kolegium Karkonoskiego zaangażowanych w dziedzinie nauczania języków obcych przypomniała jak ważna jest też estetyka słowa, która stanowi o odbiorze myśli i intencji człowieka. Tematyka konferencji była adresowana do pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni oraz nauczycieli oświatowych.
Zagadnienia poruszane podczas konferencji:
 • Słowo jako wykładnik tożsamości lokalnej i narodowej – regionalizmy językowe, wpływy języków obcych na język ojczysty.
 • Słowo jako narzędzie komunikacji – manipulacja informacją, perswazja medialna itp.
 • Słowo jako zwierciadło kultury i dziejów ludzkości – dzieło literackie, tłumaczenia artystyczne, środki wyrazu, stylistyka utworów i ich tłumaczeń itp.
 • Słowo jako środek przekazu wiedzy i umiejętności – oświata i edukacja, nauczanie i uczenie się języków obcych, rozwijanie i testowanie sprawności komunikacyjnych w mowie i piśmie; próby literackiej twórczości uczniów/studentów; uczniowie ze specyficznymi trudnościami uczenia się, uczniowie z zaburzeniami językowymi;
 • Matura – część pisemna (wypracowanie).
Komitet naukowy konferencji:
 • Prof. zw. dr hab. Zdzisław Wąsik – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kolegium Karkonoskie
 • Prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik – Uniwersytet Wrocławski, Kolegium Karkonoskie
 • Prof. dr hab. Leszek Berezowski – Uniwersytet Wrocławski, Kolegium Karkonoskie
 • Dr Józef Zaprucki – Kolegium Karkonoskie, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Czynny udział w konferencji wzięli nasi wykładowcy:
 • dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
 • dr Piotr Czajka
 • dr Anna Cisło
 • dr Małgorzata Jedynak
 • dr Marek Kuźniak
 • dr Katarzyna Molek-Kozakowska
 • dr Marek Oziewicz
 • mgr Dorota Juźwin
 • mgr Hanna Szelachowska
Galeria zdjęć:


Zdjęcia również dostępne tutaj->
 
 
    
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych